Kreator
Budownictwa Roku

— 2015 —

Mariusz Kędzierski

prezes zarządu Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego EMKA Sp. z o.o. Sp. k.


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2015 otrzymała również firma
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego EMKA Sp. z o.o. Sp. k.

Od 21 lat zajmuje się tematyką kominów przemysłowych i innych budowli wysokich. Jest rzeczoznawcą budowlanym o specjalności maszty i kominy przemysłowe oraz autorem ponad 350 ekspertyz, opinii budowlanych i ocen stanu technicznego. Współpracuje ze środowiskiem naukowym, czego owocem jest wiele publikacji w czasopismach branżowych i referatów na konferencje naukowe poświęcone geodezji przemysłowej, korozji betonu i tłumieniu drgań. Od 5 lat współtworzy nowatorski system tłumików masowych z wewnętrznym tłumieniem wiskotycznym – współautor patentu.

Co charakteryzuje firmę, którą Pan kieruje?
Na pewno wysoko wyszkolona kadra techniczna, dzięki której jako jedna z nielicznych firm w branży jesteśmy w stanie wykonać każde zadanie kompleksowo, począwszy od koncepcji i ekspertyz stanu technicznego poprzez optymalny dobór rozwiązań projektowych aż po wykonanie nawet najbardziej skomplikowanych modernizacji czy remontów.
Systematycznie poszerzana oferta, właściwa ekonomika rozwiązań oraz stałe dążenie do podnoszenia jakości umożliwiły nam zdobywanie nowych segmentów rynku. Dzięki doświadczeniu oraz wdrożeniu najnowocześniejszych technologii awansowaliśmy do grona głównych firm w branży. Duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo, które jest najważniejsze w naszych realizacjach. Wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy BS OHSAS 18001:2007 w zakresie „Projektowanie, budowa, remonty, modernizacje, rozbiórki i ekspertyzy obiektów budownictwa przemysłowego i energetycznego, kominów, chłodni kominowych i wentylatorowych, konstrukcji stalowych i żelbetowych”. Ważne są również innowacje. Opracowaliśmy i skutecznie wdrożyliśmy (jako jedyna polska firma do 2015 r.) własny system tłumików drgań poprzecznych kominów wysokich i budowli wieżowych. Do tej pory przy pomocy tłumików naszej konstrukcji wykonaliśmy zabezpieczenia przed drganiami kominów stalowych o wysokości od 25 do 120 m. Wszystkie realizacje potwierdzone są doświadczalną weryfikacją skuteczności tłumienia. Wysoka efektywność działania została potwierdzona przez naukowców z czołowych polskich jednostek naukowych takich jak Politechnika Krakowska i Akademia Górniczo-Hutnicza.
 

Jakie czynniki szczególnie przyczyniły się do rozwoju Państwa firmy w ostatnim czasie?
Od około 5 lat z powodzeniem wdrażamy nowatorskie rozwiązanie tłumików drgań budowli wysokich. Pozwalają nam one na kompleksowe projektowanie i wykonywanie kominów stalowych (budowanych zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami Eurocode), a także podążanie za nowoczesnymi trendami konstruowania tego typu obiektów. Naszym celem jest stworzenie pełnego i spójnego systemu rozwiązań, służącego do budowy kominów stalowych o nowoczesnej konstrukcji. Tłumiki drgań są jednym z najbardziej istotnych, a równocześnie często zupełnie niedocenianych elementów wyposażenia komina. Pojawiające się na rynku polskim firmy zagraniczne nie oferują kompleksowych rozwiązań, lecz jedynie poszczególne elementy systemu tłumienia obiektów, np. same projekty lub gotowe kominy z tłumikami, ale bez dynamicznych badań powykonawczych. Zakup urządzeń tłumiących od zewnętrznych dostawców jest możliwy, jednak znacznie podnosi koszt oferowanego produktu, a jednocześnie ogranicza i utrudnia proces projektowania komina.
 

Jak była pierwsza realizacja z wykorzystaniem tłumików drgań i jakie są wnioski po wykonaniu tego projektu?
Mamy już kilka praktycznych realizacji z zastosowaniem tłumików, w tym trzy na obiektach przez nas wybudowanych. Obecnie projektowane są również nowe kominy wyposażone w nasze tłumiki. Pierwsza realizacja powstała w 2010 roku na kominie nagrzewnic Wielkiego Pieca nr 2 w Hucie ArcelorMittal w Krakowie. Komin ten ma 60 metrów wysokości i konstrukcję dwupłaszczową. Duża podatność na wzbudzenie wirowe tego obiektu, a jednocześnie znaczna odpowiedzialność realizacji postawiła przed nami ambitne zadanie. Zastosowaliśmy na tym kominie 8 nowatorskich tłumików. Podjęte wyzwanie udało się zrealizować pod względem projektowym i wykonawczym. Na podstawie wniosków wyciągniętych z tego projektu udało nam się znacznie ulepszyć i zoptymalizować budowę naszych urządzeń, głównie pod kątem wygody obsługi i zakresu regulacji. Doświadczenia pozwoliły również zbudować nowe i udoskonalić już opracowane przez nas algorytmy obliczeniowe do precyzyjnego doboru urządzeń tłumiących projektowanego komina. Stworzyliśmy również własną aparaturę pomiarową, która daje możliwość weryfikacji skuteczności działania zainstalowanych urządzeń. Jest ona również niezbędna na etapie montażu i regulacji tłumików drgań.
 

Co decyduje o unikalności urządzeń tłumiących stosowanych przez Państwa?
Jako jedna z niewielu firm na rynku europejskim oferujemy kompleksowe usługi doboru, dostawy, montażu oraz regulacji i serwisowania urządzeń tłumiących dla kominów stalowych. Na nasze urządzenia udzielamy 3-letniej gwarancji. Obejmuje ona nie tylko bezawaryjne działanie samych urządzeń, ale również ich współpracę dynamiczną z obiektem budowlanym. Dla każdego zabudowanego zestawu urządzeń wykonujemy powykonawcze badania dynamiczne – zgodnie z wymogami Eurokodów dla kominów przemysłowych – potwierdzające ich deklarowaną skuteczność.

Nasze tłumiki są urządzeniami mechanicznymi, zamkniętymi w szczelnych obudowach stalowych, które chronią elementy mechaniczne i tłumiące przed wpływem skażeń atmosferycznych. Stosunkowo prosty, a zarazem niezawodny mechanizm wewnętrzny pozwala na łatwą, a jednak precyzyjną regulację długości wahadła, a także dokładne dostrojenie tłumików do, co należy podkreślić, zmiennej w czasie charakterystyki dynamicznej budowli. Z reguły w każdym obiekcie stosujemy kilka (zwykle 2–4 szt.) niezależnych urządzeń tłumiących, co znacznie podnosi niezawodność rozwiązania. Nawet awaria jednego z urządzeń, którą mogą wywołać tylko wieloletnie zaniedbania obsługowe, nie może doprowadzić do całkowitego pozbawienia konstrukcji komina tłumienia.
Przeprowadzone dotychczas testy powykonawcze zawsze potwierdzały zakładaną skuteczność urządzeń, a to z kolei potwierdza prawidłowość przyjętych założeń modelowych i pozwala na dalszą optymalizację oraz udoskonalenie stosowanych rozwiązań.

Która z Państwa realizacji jest szczególnie ciekawa?
Ostatnio wykonywaliśmy wymianę urządzeń tłumiących na kominie stalowym o wysokości 120 m, na którym użytkowany do tej pory tłumik drgań uległ awarii. Zastosowaliśmy tam innowacyjne rozwiązanie tłumików o dwóch różnych charakterystykach dynamicznych dla wzajemnie prostopadłych kierunków drgań. Pozwoliło to na znaczną redukcję kosztów ze względu na optymalne dopasowanie tłumików do komina, który jest konstrukcją niesymetryczną i jego częstotliwości drgań w obydwu kierunkach znacznie się różnią. Stosowane powszechnie tłumiki o działaniu osiowo-symetrycznym nie mogły się sprawdzić w tym przypadku.
 

Jakie widzicie Państwo dalsze perspektywy rozwoju w tym zakresie?
Nasze tłumiki drgań są już rozwiązaniem dobrze dopracowanym, co potwierdzają testy i obserwacja wykonanych realizacji. Do tej pory eksploatacja naszych urządzeń, zamontowanych już kilka lat temu na obiektach,nie wykazała żadnych usterek technicznych, a coroczne przeglądy techniczne potwierdzają tylko ich bezproblemową eksploatację.
Umacnia to przekonanie, że urządzenia naszej produkcji mogą być z pełną odpowiedzialnością oferowane do montażu. Oczywiście dalsze drobne udoskonalenia będą wprowadzane, zwłaszcza te mające na celu poprawę trwałości i wygody obsługi urządzeń. Prowadzimy również prace nad udoskonaleniem procesu produkcji głównie pod kątem jakości wykonania i optymalizacji kosztów.
 

Jak oceniacie Państwo zapotrzebowanie ryku na tego typu urządzenia tłumiące?
Jak mówiłem wcześniej, opracowanie i rozwój systemu tłumików drgań jest ważnym, ale tylko pośrednim celem, jaki sobie postawiliśmy. Zamierzamy je oferować jako oddzielny produkt, ale będziemy również wykorzystywać je we własnych projektach i realizacjach. Jest niezbędny element skutecznego konkurowania na rynku kominów stalowych. Nowe normy europejskie, które obowiązują w Polsce od kilku lat, spowodowały znaczny wzrost wymagań odnośnie tłumienia konstrukcji kominów. Większość nowych projektów wg obowiązujących wytycznych powinna być wyposażona w tłumiki drgań. Co więcej, według norm skuteczność zabudowanych urządzeń tłumiących musi być każdorazowo weryfikowana powykonawczo. Niestety nasze obserwacje wskazują, że zagadnienia te są często bagatelizowane, zarówno przez wykonawców, jak również przez samych inwestorów. Częściowo jest to pewnie wynikiem fałszywie pojętej oszczędności, ale  wynika to również z niedostatecznej wiedzy osób decyzyjnych.


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2015 

otrzymała również firma 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego EMKA Sp. z o.o. Sp. k.
Luborzyca 221, 32-010 Kocmyrzów
tel. 12 387 05 01, faks 12 387 05 00
www.emka.krakow.pl

 

Projekt i wykonanie EVIONICA