Kreator
Budownictwa Roku

— 2015 —

Maciej Wiśniewski

dyrektor ds. sprzedaży
członek zarządu SIKA Poland Sp. z o.o.


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2015 otrzymała również firma

SIKA Poland Sp. z o.o.

Od 1996 r. związany z działem sprzedaży Sika Poland. Od 2001 r. odpowiedzialny za rozwój i strategię segmentu infrastruktura, który stał się jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych obszarów działalności spółki. W 2007 r. objął stanowisko dyrektora ds. sprzedaży projektowej i prokurenta. Od 2013 r. jako Head Building Systems zarządza działem budownictwo w Sika Poland, obejmującym wszystkie obszary i kanały sprzedaży.

Jak by Pan opisał aktualną pozycję Sika w branży?
Sika jest globalnym koncernem, który powstał w 1910 roku w Szwajcarii. Dziś funkcjonuje w ponad 80 krajach świata, zatrudnia około 17 000 pracowników i jest jednym z wiodących producentów i dostawcą wysokiej jakości specjalistycznych produktów chemicznych dla branży budowlanej oraz przemysłu. Globalna sieć oddziałów Sika jest naszym ogromnym atutem – pozwala nam zdecydowanie szybciej wprowadzać najnowsze technologie oraz elastycznie dostosowywać się do rozmaitych potrzeb naszych klientów na różnych rynkach.
Wyniki z ostatnich lat pokazują, że międzynarodowy sukces osiągnęliśmy dzięki odpowiednio dopasowanym rozwiązaniom na poszczególnych rynkach lokalnych. Obrót za rok 2014 wzrósł o 8,4% i wyniósł 5,6 mld CHF przy wskaźniku rentowności EBIT przekraczającym 11% (wzrost o 21% względem poprzedniego roku). Systematyczny i efektywny wzrost sprzedaży umożliwia jasno sformułowana strategia i cele.

Proszę zatem powiedzieć, jakie są najistotniejsze elementy strategii w działalności Sika.
Zgodnie ze strategią, aktywność biznesowa firmy koncentruje się na ośmiu wybranych segmentach rynku. Nasza kompleksowa oferta jest zarówno dla budownictwa inżynieryjnego jak i klienta indywidualnego.
Istotnym aspektem strategii firmy jest również nacisk na innowację – Sika zatrudnia prawie 900 pracowników w działach badawczo-rozwojowych, posiada 20 centrów technologicznych, a każdego roku rejestruje kilkadziesiąt patentów. Nieustanne doskonalenie proponowanych rozwiązań pozwala nam utrzymać wiodącą pozycję na rynku specjalistycznej chemii budowlanej oraz przemysłowej.
Podstawowe zasady, na których budujemy strategię firmy, to zyskowny wzrost oparty o znajomość rynków, przewodnictwo technologiczne oraz duży nacisk na kulturę korporacyjną.

Sika Poland pojawiła się w Polsce w roku 1991. Jaką drogę rozwoju firma przeszła do tej pory?
Sika na polskim rynku istnieje od 25 lat i w ciągu tego ćwierćwiecza nieustannie się rozwijała. Odnotowaliśmy dynamiczny wzrost, który był ściśle związany z dobrą koniunkturą na rynku budowlanym w Polsce, m.in.: z napływem inwestycji zagranicznych kreujących popyt na budownictwo infrastrukturalne i przemysłowe oraz z rosnącym popytem we wszystkich dziedzinach budownictwa, który wynikał z wieloletnich zaniedbań inwestycyjnych i remontowych oraz rosnącą liczbą nowych inwestycji realizowanych w ramach funduszy europejskich.
W czasie rozwoju rynku budowlanego w Polsce udało się zbudować silną markę Sika. Wprowadziliśmy innowacyjne i zaawansowane szwajcarskie technologie, wykorzystywane w niemal wszystkich gałęziach budownictwa – infrastrukturze drogowej, kolejowej, tramwajowej, na nawierzchniach lotniskowych, sieciach przesyłowych, energetyce, budownictwie kubaturowym oraz podziemnym – a także przemysłu, gdzie Sika obsługuje m.in. segmenty rynku motoryzacyjnego.

Co wyróżnia Sika Poland?
Unikalna oferta Sika Poland dla rynku budowlanego to przede wszystkim kompleksowe rozwiązania „od fundamentów po dach”. Jako jedyni w kraju jesteśmy w stanie dostarczyć materiały na niemal wszystkie etapy budowy. W związku ze specyfiką rynku lokalnego zakres działalności Sika Poland koncentruje się aż w 8 segmentach:

  • technologie betonu (TM Concrete Technology) – domieszki oraz dodatki do betonów, cementów i zapraw, które polepszają specyficzne właściwości świeżych mieszanek lub stwardniałego wyrobu, takie jak m.in. urabialność, szczelność, trwałość, wytrzymałość wczesną i/lub końcową, itd.
  • naprawa i wzmocnienie konstrukcji (TM Refurbishment) – zaprawy naprawcze, impregnaty i powłoki ochronne, systemy wzmacniające konstrukcje, materiały iniekcyjne, materiały do wykonywania zakotwień, materiały wyrównawcze, kleje do płytek i fugi do spoinowania
  • hydroizolacje (TM Waterproofing) – technologie umożliwiające kompleksowe wykonanie izolacji przeciwwodnych oraz ochronę obiektów przed wilgocią, m.in.: membrany arkuszowe i płynne, wodoszczelne betony i zaprawy, materiały uszczelniające, iniekcje i powłoki ochronne
  • posadzki przemysłowe (TM Flooring) – rozwiązania oparte na żywicy syntetycznej i systemach cementowych przeznaczone są do stosowania w obiektach przemysłowych i handlowych, budynkach użyteczności publicznej czy jako nawierzchnie parkingów, a ostatnio również w budownictwie mieszkaniowym
  • pokrycia dachowe (TM Roofing) – pełen zakres jedno- i wielowarstwowych pokryć dachowych obejmujących zarówno membrany w rolkach, jak i membrany płynne
  • kleje i materiały uszczelniające (TM Sealing & Bonding) – materiały uszczelniające o specjalistycznym profilu do elewacji, posadzek i spoin roboczych oraz artykuły do uniwersalnych zastosowań, np. przy wykańczaniu wnętrz, układaniu parkietów czy miękkich wykładzin podłogowych
  • powłoki ochronne (TM Protective Coatings) – powłoki do zabezpieczenia konstrukcji stalowych, drewnianych i betonowych przed oddziaływaniem m.in.: ognia, korozji, skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych czy obciążeń chemicznych
  • sprężyste mocowanie szyn (TM Railfixing) – materiały do sprężystego mocowania i podparcia szyn kolejowych, tramwajowych, suwnic oraz rozjazdów i sieci torowisk.


Jaką rolę odgrywa Sika Poland w rozwoju rodzimego rynku budowlanego?
Aktywność innowacyjna Sika Poland wpływa na rozwój całego rynku budowlanego w Polsce. Posiadając wyróżniającą się pozycję w swojej branży, czujemy się odpowiedzialni za kreowanie rynku technologicznego w budownictwie. Byliśmy jedną z wiodących firm w wykorzystaniu polimerów w zaprawach i betonie, a także w zastosowaniu włókien węglowych do wzmacniania konstrukcji i izolacji natryskowych. W przemyśle z kolei wdrożyliśmy niezwykle trwałe kleje elastyczne do połączeń elementów, np. w przemyśle samochodowym.

 

Przywiązujemy dużą wagę do edukacji wszystkich uczestników rynku budowlanego. Ściśle współpracujemy ze środowiskami opiniotwórczymi i naukowymi – wspólnie z licznymi instytutami i uczelniami technicznymi prowadzimy szereg badań w celu podnoszenia jakościowych standardów i norm obowiązujących na rynku budowlanym w Polsce. Organizujemy szkolenia oraz udzielamy wsparcia technicznego inwestorom, architektom i projektantom, partnerom biznesowym oraz odbiorcom indywidualnym. Zwiększanie świadomości dotyczącej jakości, innowacyjności oraz zaawansowania technologicznego rozwiązań budowlanych pozwala rozwijać polski rynek.
Wdrażanie innowacji oraz wspomnianą edukację prowadzimy w oparciu o promowaną przez nas ideę zrównoważonego rozwoju, polegającą na ukierunkowaniu  wszelkich naszych działań na tworzenie rozwiązań dostosowanych do potrzeb otaczającego nas świata. Materiały Sika o właściwościach przyjaznych dla środowiska (niska emisja LZO itd.) wspierają rozwój koncepcji ekobudownictwa oraz przyczyniają się m.in. do uzyskania punktów w dwóch najważniejszych, wielokryterialnych systemach ocen jakości budynków: LEED oraz BREEAM. Traktujemy zrównoważony rozwój jako nadrzędną wartość funkcjonowania naszej firmy.


Jaki jest udział pracowników w sukcesach odnoszonych przez spółkę?
Sukces przedsiębiorstwa nie byłby możliwy bez odpowiedniej kultury organizacyjnej. Istotne jest zapewnienie takich warunków pracy, aby osiągnąć optymalne rezultaty i obopólną satysfakcję. Sika Poland stawia przede wszystkim na dużą samodzielność liderów w ramach jasno zdefiniowanej struktury oraz nakreślonych celów. Elastyczne podejście do projektów umożliwia naszym inżynierom wypracowanie indywidualnych metod ich realizacji. Doświadczeni liderzy oraz specjaliści tworzą dynamiczne zespoły, w ramach których wymieniają się doświadczeniem i wspólnie wdrażają innowacyjne rozwiązania. W zespole Sika Poland pracują osoby, które są z nami już od ponad 10–15 lat. Świadczy to o satysfakcji, jaką czerpią z otwartej kultury organizacyjnej firmy.
Istotnym elementem sukcesu jest również zaufanie, które budujemy dzięki bliskim i długofalowym relacjom z klientami oraz partnerami. Sika Poland udziela wsparcia technicznego na każdym etapie realizacji – od projektu po zakończenie prac budowlanych. Pozwala to dokładnie poznać specyficzne potrzeby klientów, a w rezultacie szybko reagować na zmieniające się trendy na rynku.
 


Rynek budowlany w Polsce po chwilowym załamaniu znowu nabiera tempa. W 2015 roku szacowany jest wzrost na poziomie 8%. Jak w ostatnim roku wyglądała sytuacja w Sika Poland?
Zdecydowanie udało nam się wykorzystać rozwój rynku budowlanego w mijającym roku. Odnotowaliśmy dwudziestoprocentowy wzrost sprzedaży przy zachowaniu wysokiej rentowności spółki. Z dumą spoglądamy na projekty, w których uczestniczyliśmy w ostatnim czasie. Dostarczyliśmy materiały do realizacji nowej fabryki Volkswagena we Wrześni, gdzie dach, posadzki przemysłowe oraz zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych wykonane zostały w technologii Sika. Realizacja ta jest obecnie jednym z największych placów budowy w Europie. Przy realizacji trasy W-Z w Łodzi wykorzystano nasze rozwiązania z zakresu mocowania szyn, natomiast podziemną część konstrukcji nowego centrum handlowego WOOD we Wrocławiu zabezpieczono nowoczesnym systemem hydroizolacji SikaProof® A. Z kolei stalowa konstrukcja budynku IKEA w Bydgoszczy pokryta została innowacyjną powłoką ogniochronną Sika® Unitherm® Plantinum – produkt ten otrzymał Złoty Medal podczas tegorocznych targów BUDMA w Poznaniu. Ważny dla nas był również projekt Gazoport w Świnoujściu, gdzie zastosowaliśmy nowoczesne izolacje natryskowe.
Jednak nie spoczywamy na laurach. Polska obok Irlandii jest obecnie jednym z dwóch najszybciej rozwijających się rynków budowlanych w Europie. Dobre wyniki osiągnęliśmy przede wszystkim w budownictwie inżynieryjnym realizowanym dzięki projektom unijnym. Dlatego w kolejnych latach planujemy wzmacniać pozycję Sika Poland, szukając nowych, obiecujących segmentów na polskim rynku budowlanym, a także proponować będziemy nowe możliwości w ofercie technologicznej.   


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2015 

otrzymała również firma 

SIKA Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel. 22 310 07 00
www.sika.pl

Projekt i wykonanie EVIONICA