Kreator
Budownictwa Roku

— 2015 —

Maciej Nawrot

właściciel Iniekcji Krystalicznej®


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2015 otrzymała również firma

Iniekcja Krystaliczna® Autorski Park Technologiczny im. dr. inż. Wojciecha Nawrota


Absolwent Wydziału Zarządzania UW oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT. Prokurent i udziałowiec PPW AWAT Sp. z o.o., właściciel przedsiębiorstwa Autorski Park Technologiczny im. dr. inż. Wojciecha Nawrota. Współautor patentów dotyczących technologii Iniekcji Krystalicznej®. Zajmuje się rozwijaniem technologii hydroizolacyjnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Wykonuje ekspertyzy, opinie techniczne oraz projekty z zakresu ochrony obiektów budowlanych przed działaniem wody. Interesuje się zagadnieniami związanymi z ekonomiką budownictwa i marketingiem usług budowlanych. Hobby to sporty siłowe, polska literatura kryminalna i s-f, historia Polski XIX i pierwszej połowy XX wieku.

Jakie były przełomowe momenty w historii istnienia firmy? Czy były jakieś szczególne sytuacje, które wpłynęły na rozwój technologii?
Ważne momenty oczywiście były, m.in.: pierwsza aplikacja w skali technicznej w 1987 r., pozyskanie pierwszych licencjobiorców w 1988 r., pierwsza nagroda na światowej wystawie nowych technologii i wynalazków w Brukseli w 1993 r. Szczególne były także następne wyróżnienia na pozostałych światowych wystawach. Wyjątkowe były jubileusze 10- i 20-lecia funkcjonowania technologii na rynku. Potwierdziły one pewną istotność funkcjonowania Iniekcji Krystalicznej®. Polega ona między innymi na relacjach pomiędzy licencjobiorcami a licencjodawcą. Wypracowany na przestrzeni lat model współpracy wykracza, w moim przekonaniu, poza standardowe relacje, tworząc nową jakość. Należy zauważyć, że w technologii Iniekcji Krystalicznej® zaczęło funkcjonować już drugie pokolenie. Starsi licencjobiorcy przekazali swoje licencje dzieciom. Nasz ojciec i twórca technologii Iniekcji Krystalicznej® dr inż. Wojciech Nawrot zmarł w 2013 r., jednak przekazanie kompetencji i swoista pokoleniowa zmiana warty dokonała się już wcześniej. Zatem można mówić o pewnym symbolicznym wymiarze tego wydarzenia, który motywuje nas do bardziej wytężonej pracy.
 

Kto jest najczęstszym odbiorcą technologii Iniekcji Krystalicznej® – sektor prywatny czy państwowy?
To zależy od pewnej sezonowości związanej z dopływem środków budżetowych. Jednak stały, wysoki i dominujący udział ma sektor prywatny. Co więcej – w czasach obniżonej koniunktury gospodarczej obserwujemy istotny wzrost jego wolumenu, a co za tym idzie – udziału. To powód naszej szczególnej satysfakcji, gdyż potwierdza obiektywnie wyjątkową użyteczność technologii Iniekcji Krystalicznej® do osuszania zawilgoconych murów. Technologia ta odpowiada na konkretne zapotrzebowanie, niezależnie kto jest właścicielem obiektu budowlanego.
 

Jak ocenia Pan obecną pozycję Iniekcji Krystalicznej® na rynku?
Na podstawie wyników sprzedaży materiału iniekcyjnego oraz świadomości marki Iniekcja Krystaliczna® wśród finalnych użytkowników, można wnioskować o jej wysokiej pozycji. Dodatkowymi pośrednimi potwierdzeniami są próby naruszania chronionego znaku towarowego Iniekcja Krystaliczna® przez niektórych nieuczciwych przedsiębiorców, zwabionych zaufaniem i rangą naszej technologii. Kopiuje się przecież wyłącznie najlepsze marki.
 

Czy Pan i brat podzieliliście między siebie obowiązki?
Można stwierdzić, że nasz podział obowiązków jest zadaniowy w odniesieniu do realizowanych projektów. Jest jeden, generalny podział. Ja zajmuję się sprawami związanymi z rozwojem technologii i kwestiami badawczymi. Brat natomiast pełni funkcję dyrektora wykonawczego.


 

 

Co motywuje Pana do dalszej pracy i do rozwijania firmy?  
Czynnikami, które mnie motywują, są przede wszystkim efekty moich prac, a także zadowolenie użytkowników i właścicieli obiektów budowlanych, a także opinie licencjobiorców, którzy nieraz współpracują z nami od ponad dwudziestu lat. To wszystko daje poczucie, że ludzie liczą na nas, a moja – nasza praca jest potrzebna. To oprócz wyników finansowych daje także satysfakcję osobistą.
 

Mija 28 lat od powstania Iniekcji Krystalicznej®. Jakie są plany na kolejne lata działalności firmy?
Planujemy pogłębiać współpracę z licencjobiorcami. Wypracowany model biznesowy jak na razie spełnia oczekiwania. Dostatecznie elastycznie reaguje on na zmiany koniunktury w gospodarce i zapewnia znaczący udział w rynku. Pracujemy nad kolejną modyfikacją rozwiązania dla aktywatora w Iniekcji Krystalicznej®. Prace dotyczące receptury bazowej dla cienkowarstwowych zapraw uszczelniających są już na ukończeniu. Zatem myślę, że w najbliższym okresie skupimy się na aplikacji w skali technicznej opracowanych rozwiązań.

Czy angażuje się Pan społecznie, na przykład w akcje charytatywne lub działalność na uczelniach?
Mam kilka zaprzyjaźnionych fundacji, z którymi współpracuję. Jako że zaangażowanie polega przede wszystkim na wsparciu finansowym, niezwykle ważne jest zaufanie, jakie mam do tych organizacji. W kwestii dotyczącej działalności na uczelniach skupiam się na współpracy z Wojskową Akademią Techniczną. To współpraca w zakresie realizacji projektów naukowo-badawczych, współfinansowanych z funduszy UE.
 


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2015 

otrzymała również firma
 

Iniekcja Krystaliczna®
Autorski Park Technologiczny
im. dr. inż. Wojciecha Nawrota

ul. Corazziego 2/13, 00-087 Warszawa
tel. 601 32 82 33, tel./faks 22 827 15 41
www.i-k.pl

Projekt i wykonanie EVIONICA