Kreator
Budownictwa Roku

— 2013 —

SKANSKA S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9, tel. 22 561 30 00, 01-518 Warszawa
www.skanska.pl

Skanska to wykonawca obiektów kubaturowych i inżynieryjnych, a także deweloper na rynku nieruchomości biurowych i mieszkaniowych. Jest najpopularniejszym pracodawcą w budownictwie – od kilku lat zajmuje pierwsze miejsce w rankingach Firma dla Inżyniera oraz Idealny Pracodawca.

 

 

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Skanska wykonuje także wiele mniejszych projektów, wpisując się tym samym w lokalny krajobraz. Jest jednym z największych w Polsce wykonawców pod względem przychodów. Dla spółki liczą się jednak nie tylko kwestie ekonomiczne. Podstawą działania jest przyjęty w 2002 r. „Kodeks postępowania”, który definiuje zasady obowiązujące wszystkich pracowników firmy na świecie. Na nim oparta jest strategia „Pięciu zer”, na które składa się: zero wypadków, zero zagrożeń środowiskowych, zero naruszeń etyki, zero strat oraz zero usterek.
 

Realizacje firmy Skanska można zobaczyć w całej Polsce, a wśród najnowszych są m.in.:

 • most na Odrze w Brzegu Dolnym – jeden z najdłuższych obiektów mostowych w Polsce

 • Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • płyta postojowa dla samolotów w porcie lotniczym w Bydgoszczy

 • Europejskie Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

 • Wschodnia Obwodnica Wrocławia na odcinku Siechnice–Łany

 • modernizacja Centrum Kultury Zamek w Poznaniu (na zdjęciu).


Skanska chce być liderem branży przede wszystkim pod względem bezpieczeństwa pracy. Firma prowadzi wiele działań, mających na celu eliminację wypadków na swoich budowach. Wciągu ostatnich 6 lat wskaźnik wypadków powodujących niezdolność do pracy zmniejszył się w Skanska na całym świecie o 50%. Spółka dokłada wszelkich starań, by pracownicy zatrudnieni na jej budowach każdego dnia wracali cali i zdrowi do swoich domów.

 
Poza rozwiązaniami systemowymi, jak np. bariery do prac na wysokościach czy siatki bezpieczeństwa, duży nacisk kładzie na budowanie świadomości pracowników i ich osobistej odpowiedzialności za BHP. Dzieje się tak za sprawą wielu inicjatyw i działań, wśród których są m.in. wewnętrzne szkolenia okresowe BHP, spotkania nt. bezpieczeństwa prowadzone na budowach przez menadżerów projektów, a także Tydzień Bezpieczeństwa – największa na świecie firmowa inicjatywa związana z bezpieczeństwem pracy. Tydzień Bezpieczeństwa jest organizowany we wszystkich jednostkach Grupy Skanska na świecie już od 9 lat. W tegorocznych wydarzeniach wzięło udział 57 tys. pracowników i wiele tysięcy podwykonawców, dostawców oraz partnerów biznesowych.

Skanska promuje także zasady bezpieczeństwa w swoim otoczeniu. Od pięciu lat prowadzi własną kampanię społeczną „Bezpieczni w pobliżu budowy”. Każdego roku firma dociera do kilku tysięcy dzieci z informacjami, jak zachowywać się w sąsiedztwie placu budowy i jak bezpiecznie poruszać się po drodze.

W 2010 r., wspólnie z sześcioma innymi generalnymi wykonawcami, Skanska zawarła „Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”. Tworzą je wraz ze Skanska: Bilfinger Infrastructure, Budimex, Hochtief Polska, Mostostal Warszawa, Polimex Mostostal i War-bud. Firmy te uznały, że właśnie na nich – jako na największych pracodawcach w branży – spoczywa szczególna odpowiedzialność. Na polskich budowach każdego roku ginie średnio 120 osób, co czyni ten sektor bardziej niebezpiecznym od górnictwa. Sygnatariusze Porozumienia chcą to zmienić wspólnymi działaniami na rzecz przestrzegania zasad BHP we własnych firmach i zwrócenia uwagi podwykonawców na sprawy bezpieczeństwa. Za cel postawili sobie dążenie do całkowitego wyeliminowania wypadków. Działania inicjatywy są rozłożone na wiele lat, jest to jednak ważny początek zmiany w podejściu nie tylko samej branży budowlanej, ale i społeczeństwa do tematyki wypadków.

 

Krótko o Skanska:
 • przychody za rok 2012: 4,3 mld zł, zysk operacyjny: 200,6 mln zł
 • zatrudnienie: 7,3 tys. pracowników
 • nagrody: Pracodawca Godny Zaufania (2012), Pracodawca Jutra (2013), Firma Budowlana Roku w konkursach Eurobuild Awards (2011, 2012) i Central and Eastern European Real Estate Quality Awards (2011, 2013).
   
Projekt i wykonanie EVIONICA