Kreator
Budownictwa Roku

— 2013 —

PLANCO Sp. z o.o.

Blizne Łaszczyńskiego, ul. Warszawska 33, 05-082 Stare Babice, tel. 22 435 70 26
www.planco.pl

Firma Planco zapewnia kompleksową, profesjonalną i przyjazną obsługę w zakresie projektowania, nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz wykonawstwa inwestycji budowlanych. Potwierdzeniem jakości świadczonych usług są liczne referencje oraz tytuł – Firma Inżynierska Mazowsza roku 2011 w kategorii Wykonawstwo – przyznany przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Spółka od 2009 roku otrzymuje Certyfikaty Wiarygodności Biznesowej za najwyższą ocenę stabilności firmy wg międzynarodowej wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet Poland.
 

 

Budowanie z pasją

Firma Planco Sp. z o.o. istnieje na rynku od 2007 roku i świadczy usługi na rzecz inwestorów w zakresie:
 • przygotowania inwestycji do realizacji
 • projektowania w obrębie wszystkich branż
 • prowadzenia przetargów
 • pełnienia obowiązków koordynatora budowy i inwestora zastępczego
 • nadzoru inwestorskiego
 • nadzoru autorskiego
 • koordynacji najemców
 • wykonawstwa robót budowlanych i instalacyjnych.

 

Firmę tworzy profesjonalny zespół architektów i inżynierów przygotowanych do kompleksowej realizacji procesu projektu oraz budowy. Struktura zatrudnienia i organizacja firmy w pełni pozwalają na samodzielną realizację projektów budowlanych oraz prowadzenie koordynacji budowy i nadzorów budowlanych.

Mając na uwadze, jak ważna w branży budowlanej jest wysoka jakość oferowanych usług, Planco zwraca uwagę na każdy element, który o tym decyduje, sprawnie przeprowadzając cały proces inwestycyjny.

 

Projektami spółka zajmuje się wszechstronnie i z pełną dbałością o szczegóły. Troszczy się o to, by cały, nierzadko skomplikowany proces przeprowadzić w sposób przyjazny dla klientów. Świadczy kompleksowe usługi począwszy od analizy uwarunkowań formalno-prawnych oraz przygotowania koncepcji architektonicznych poprzez wykonanie projektów budowlanych i uzyskanie niezbędnych pozwoleń, aż do opracowania projektów wykonawczych oraz nadzoru autorskiego i inwestorskiego podczas realizacji.

Inwestorom, którzy nie mają własnego rozbudowanego zespołu nadzoru i projektowania wielobranżowego firma oferuje inwestorstwo zastępcze.

Planco jako koordynator jest podmiotem scalającym poszczególnych wykonawców branżowych, a także zapewnia przejrzystość procesu przepływu środków finansowych przeznaczonych na budowę. Działania koordynacyjne prowadzi w sposób pozwalający uniknąć niepotrzebnych konfliktów pomiędzy inwestorem, projektantami i wykonawcami.

 

Doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe pracownicy firmy zdobywali podczas realizacji:
 • centrów handlowych
 • supermarketów i hipermarketów spożywczo-przemysłowych
 • supermarketów budowlanych
 • obiektów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego
 • obiektów budownictwa przemysłowego
 • lokali handlowo-usługowych na terenie galerii
 • budowy dróg i infrastruktury towarzyszącej.


Poszerzenie usług o wykonawstwo robót budowlano-montażowych oraz instalacyjnych pozwala firmie zapewnić pełną obsługę na każdym etapie inwestycji.

Podstawą sukcesu firmy jest dążenie do wytyczonych celów. Najważniejszym z nich jest zadowolenie klienta.

Projekt i wykonanie EVIONICA