Kreator
Budownictwa Roku

— 2013 —

KLIMAWENT S.A.

ul. Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia, tel. 58 629 64 80
www.klimawent.com.pl

Bezdotykowe usuwanie śniegu z połaci dachowych w trakcie opadów, jak i po ich ustaniu zapewnia system Snow Out – najnowsza technologia usuwania śniegu z dachu.

 

Systemy automatycznego odśnieżania dachów

Intensywne opady śniegu w połączeniu z mroźnym, zimowym klimatem sprzyjają gromadzeniu się sporych warstw śniegu i lodu na dachach. Zmiany temperatury (nagrzanie i chłodzenie) mogą spowodować ponowne zamarzanie topniejącego śniegu, co sprawia, że taka pokrywa lodowa staje się ciężka, powodując znaczne obciążenie konstrukcji dachu, a zwisające sople z obrzeży stanowią zagrożenie dla przechodzących ludzi i samochodów parkujących w bliskim sąsiedztwie obiektu.

Znane dotychczas sposoby odśnieżania dachów bazują na metodach mechanicznych. W wielu przypadkach powodują one uszkodzenia pokrycia dachu. Ich wadą jest również to, że śnieg może być usuwany jedynie po zakończeniu opadów z uwagi na możliwość jego ponownego nagromadzenia.
Ze względu na dużą masę zalegającego śniegu (1 m3 zmrożonego topniejącego śniegu waży 800 kg) ważne jest, by śnieg usuwać na bieżąco.

Snow Out to pierwsze na świecie urządzenie służące do kompleksowego usuwania zaśnieżenia z połaci dachowych. Ta pionierska metoda polega na zdmuchiwaniu śniegu z dachu jeszcze w czasie trwania opadu. Śnieg zdmuchiwany jest powietrzem nawiewanym z dużą prędkością na powierzchnię dachu. Podmuch powietrza wytwarzany przez wentylatory skierowany jest na połacie dachu poprzez specjalne dysze. Wentylatory są tak dobrane, aby zasięg strumienia powietrza obejmował cały dach, dlatego też każdorazowo system jest indywidualnie obierany do konkretnej powierzchni.

W zależności od gabarytów połaci dachowej wyróżnia się następujące rozwiązania systemu Snow Out:
  • system Snow Out-1-M
  • system Snow Out-2-M
  • system Snow Out Truck.


System Snow Out-1-M
Przeznaczony do odśnieżania dachów o całkowitej szerokości do 20 metrów. System tworzą wentylator i wózek jezdny, który przemieszcza się po torowisku. Urządzenie wyposażone jest w dysze nawiewne skierowane w kierunku powierzchni dachu pod niewielkim kątem. Podczas przejazdu śnieg usuwany jest z jednej bądź drugiej strony dachu. Długość torowiska jezdnego jest dostosowana do długości dachu.

System Snow Out-2-M
Stosowany do usuwania śniegu z dachów o szerokości do 40 metrów. Składa się z torowiska, po którym przemieszcza się wózek jezdny, wyposażony w dwa wentylatory. Wylot każdego z wentylatorów połączony jest z dyszami nawiewnymi skierowanymi w kierunku powierzchni dachu pod niewielkim kątem. Długość torowiska jezdnego jest dostosowana do długości dachu.

Systemy Snow Out-2-M i Snow Out-1-M wyposażone są w czujniki opadów śniegu. Po wykryciu opadu czujnik daje sygnał do zespołu sterującego, a ten z kolei uruchamia wentylatory oraz napęd wózków. Połączenie systemów Snow Out-1-M i Snow Out-2-M pozwala na odśnieżenie dachu o szerokości nawet 80 m i nieograniczonej długości.

System Snow Out Truck
Przeznaczony jest do odśnieżania dachów samochodów ciężarowych. Składa się z konstrukcji wsporczej – dwóch słupów, między którymi zawieszona jest belka nośna z dwoma wentylatorami. Wyposażony jest również w oświetlenie, sygnalizację świetlną informującą o gotowości do pracy oraz osłonę zabezpieczająca przed rozprzestrzenianiem się śniegu i odłamków lodu. Po wykryciu przez czujnik ruchu pojazdu zbliżającego się do urządzenia włączane są kolejno wentylatory. Po uruchomieniu obu wentylatorów sygnalizacja świetlna informuje kierowcę o możliwości przejazdu. W czasie przejazdu powietrze z wentylatorów kierowane jest z dużą prędkością na dach pojazdu i naczepy. Strumienie powietrza ustawione są prostopadle do osi pojazdu. Śnieg i lód zdmuchiwane są poza pojazd i gromadzą się pod osłoną zabezpieczającą. Po zakończeniu przejazdu następuje wyłączenie wentylatorów i pojawia się sygnalizacja świetlna w kolorze czerwonym. Aby skutecznie odśnieżyć dach samochodu, wystarczą jedynie 3 minuty.

System Snow Out jest pierwszym systemem bezobsługowym, w pełni automatycznym i niewymagającym dodatkowych służb utrzymania ruchu. Nie bez znaczenia są również koszty. Biorąc pod uwagę koszty odśnieżania mechanicznego dachu oraz koszty związane z wywozem śniegu i ewentualnymi mandatami za nieodśnieżenie, okaże się, że środki zainwestowane w system automatycznego odśnieżania zwrócą się już po paru latach.

Projekt i wykonanie EVIONICA