Kreator
Budownictwa Roku

— 2013 —

KLIMAWENT S.A.

ul. Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia, tel. 58 629 64 80
www.klimawent.com.pl

Klimawent jest czołowym producentem wysokiej jakości urządzeń filtrowentylacyjnych i odpylających, odciągów stanowiskowych oraz wentylatorów powstałych dzięki własnym rozwiązaniom konstrukcyjnym firmy. Misją firmy jest zapewnienie czystego powietrza osobom pracującym w warunkach szkodliwych dla zdrowia.

Cicho, czysto, skutecznie urządzenia Klimawent

 

Firma Klimawent z siedzibą w Gdyni powstała w 1992 roku. Po osiągnięciu na polskim rynku sukcesu i wysokiej pozycji w branży filtrowentylacji, pod koniec lat dziewięćdziesiątych rozpoczęła eksport produktów na rynki europejskie, amerykańskie oraz bliskiego wschodu.
Szczególnie ważny dla spółki jest rozwój. Nieustannie inwestuje w nowoczesną infrastrukturę, zaawansowane technologie oraz prace badawczo-rozwojowe. Firma ma własne laboratoria (przepływowe i akustyczne), w których prowadzi badania nad innowacyjnymi wdrożeniami. Wszystkie rozwiązania są autorskimi opracowaniami i otrzymały atesty różnych jednostek certyfikujących, wymagane do wprowadzenia określonych towarów na rynek, m.in. Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, Instytutu Transportu Samochodowego, TÜV. Produkcja odbywa się we własnym zakładzie w Gdyni, gdzie wdrożony został system zarządzania jakością ISO 9001. Oferowane produkty służą do ochrony zdrowia pracowników, nawet podczas najbardziej szkodliwych procesów technologicznych. Firma uzyskała status zakładu pracy chronionej, dając klientom możliwość dokonania odliczeń w składkach na PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) z tytułu dokonanych zakupów. W 2009 r. została przekształcona w spółkę akcyjną.

Obecnie Klimawent produkuje urządzenia, które można podzielić na pięć grup:
  • odciągi i urządzenia filtrowentylacyjne
  • odsysacze spalin samochodowych
  • wentylatory
  • pochłaniacze dymu tytoniowego
  • systemy automatycznego usuwania śniegu – Snow Out.

 

Odciągi i urządzenia filtrowentylacyjne
Produkcja odciągów miejscowych oraz urządzeń filtrowentylacyjnych do usuwania pyłów i dymów powstających na stanowiskach pracy, jest jednym z podstawowych obszarów działalności firmy. Dzięki odciągom zanieczyszczenia pochłaniane są bezpośrednio u źródła emisji i nie rozprzestrzeniają się w pomieszczeniach. Zadaniem urządzeń filtrowentylacyjnych, do których podłączone są odciągi, jest oczyszczanie powietrza z różnego rodzaju zanieczyszczeń – od pyłowych powstających w procesach spawania czy szlifowania po mgły olejowe.
Stosowane są w wielu procesach technologicznych, m.in.: spawalniczych, ślusarskich, szlifierskich, cięcia termicznego (gazowego i plazmowego), lutowania, zgrzewania, a także w procesach związanych z malowaniem natryskowym, laserowym cięciem gumy lub sklejki, polerowaniem i śrutowaniem. Urządzenia umożliwiają również usuwanie mgły olejowej i emulsji wykorzystywanej do chłodzenia elementów metalowych i narzędzi stosowanych podczas obróbki CNC.

 

 

 

Odsysacze spalin samochodowych
Wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie prowadzona jest obsługa samochodów – począwszy od badań diagnostycznych, na miejscach stałego garażowania skończywszy. Stosowane są m.in. w stacjach kontroli pojazdów, warsztatach naprawczych, zajezdniach, lotniskach czy obiektach wojskowych. Najczęściej montuje się je na ścianach, słupach wsporczych lub specjalnych konstrukcjach pod sufitem. Odsysacze pozwalają usunąć całość emitowanych spalin na zewnątrz, chroniąc ludzi pracujących w pomieszczeniach. Cechą wspólną wszystkich urządzeń tego typu jest ssawka, którą najczęściej mocuje się do rury wydechowej samochodu lub naprzeciw rury wydechowej w sposób zapewniający efektywny odciąg. Odpowiedni kształt ssawki i mechanizm zaciskowy zapewniają właściwe mocowanie oraz odciąg wszystkich spalin. Innym rozwiązaniem są statywy ssące, na których umieszcza się ssawki. Zaletą takich rozwiązań jest brak bezpośredniego kontaktu z elementami pojazdu – nie ma więc możliwości uszkodzenia karoserii. Wentylatory współpracujące z odsysaczami spalin instalowane są najczęściej na samym odsysaczu lub na dachu budynku, co powoduje wyeliminowanie źródła hałasu z pomieszczenia. Takie rozwiązanie jest więc optymalne jeśli chodzi o komfort pracy.

Firma Klimawent S.A. jest wielokrotnym laureatem Gazel Biznesu (2004, 2005, 2007, 2008, 2012). Otrzymała również wyróżnienia w konkursie Gryf Gospodarczy 2012 i w rankingu Wehikuły Czasu 2007. Oferowane przez firmę urządzenia zdobyły szereg nagród na targach i wystawach.
 

Wentylatory
Klimawent oferuje do wentylacji ogólnej wentylatory średnioprężne współpracujące z instalacjami odciągów, a także wentylatory promieniowe, przenośne i stanowiskowe. Urządzenia te cechuje oryginalne wzornictwo oraz niski poziom ciśnienia akustycznego. Prawie wszystkie typy wentylatorów dostępne są również w wykonaniu przeciwwybuchowym, zgodnie z dyrektywą ATEX.

Pochłaniacze dymu tytoniowego
Smoking Box to wydzielona przestrzeń w postaci kabiny dla osób palących. Zapewnia ona palaczom oraz niepalącym higieniczne warunki. Zainstalowane w nich pochłaniacze nie wypuszczają dymu tytoniowego na zewnątrz, zapewniając odpowiednią wentylację kabiny. Wewnątrz mogą jednocześnie przebywać cztery osoby (wersja Smoking Box) lub osiem osób (wersja Smoking Box Dual). Urządzenie może być stosowane w zakładach pracy, uczelniach, hotelach, lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, obiektach służących obsłudze podróżnych oraz wielu innych miejscach. Kabina nie jest zależna od systemu wentylacji ogólnej budynku, w związku z czym jej lokalizacja może być dowolna. Do większych pomieszczeń przeznaczone są urządzenia Smoke Absorber mogące zapewnić komfortowe warunki aż 20 osobom palącym.

Projekt i wykonanie EVIONICA