Kreator
Budownictwa Roku

— 2013 —

HOCHTIEF Polska S.A.

ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, tel. 22 560 08 00
www.hochtief.pl

Firma w swojej działalności łączy międzynarodowe kompetencje z lokalnym doświadczeniem. Angażuje się w programy na rzecz poprawy bezpieczeństwa na budowach.

 

HOCHTIEF Polska wchodzi w skład HOCHTIEF Solutions – spółki, która łączy obszary głównej działalności Grupy HOCHTIEF w Europie i wybranych obszarach na świecie. Grupa poprzez swoje spółki zależne i stowarzyszone od 140 lat świadczy kompleksowe usługi budowlane.


HOCHTIEF Polska specjalizuje się w budownictwie obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych zarówno w sektorze inwestycji publicznych, jak i prywatnych. Firma świadczy usługi w zakresie realizacji głównie budynków biurowych, mieszkalnych, przemysłowych, handlowo-rozrywkowych, a także mostów, wiaduktów, tuneli, stadionów oraz portów morskich i lotniczych. Spółka oferuje również wykonawstwo projektów w branży budownictwa energetycznego w technologiach węglowych, gazowych, gazowo-parowych, utylizacji odpadów i wiatrowych.

Firma świadczy usługi w systemie generalnego wykonawstwa, jak również oferuje organizację procesu inwestycyjnego w ramach realizacji obiektów mieszkaniowych.

Pierwszym projektem koncernu HOCHTIEF na polskim rynku była budowa w latach 1990–1992 nowego terminalu na lotnisku Okęcie. Natomiast HOCHTIEF Polska rozpoczął działalność w 1996 roku. Od tego czasu firma zrealizowała szereg prestiżowych obiektów, które na stałe wpisały się w krajobraz wielu polskich miast.
 

O jakości wykonanych prac można się przekonać, odwiedzając m.in.:
  • terminal pasażerski Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice (2009–2012 r.)
  • Dom Braci Jabłkowskich (budynek biurowo-usługowy) w Warszawie (2010–2011 r.)
  • budynek dydaktyczno-warsztatowy Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (2010–2012 r.)
  • kompleks biurowy Brama Portowa I i Brama Portowa II w Szczecinie (2010–2012 r.)
  • budynek biurowy Diamante Plaza w Krakowie (2008–2009 r.)
  • fabrykę szkła płaskiego w miejscowości Ujazd koło Łodzi (2008–2009 r.)
  • Galerię Malta w Poznaniu (2007–2009 r.)
  • Operę Krakowską (2004–2008 r.)
  • głębokowodny terminal kontenerowy w Porcie Północnym w Gdańsku (2005–2007 r.).


Podczas realizacji projektów firma dba nie tylko o wysokie standardy techniczne, środowiskowe i architektoniczne, lecz także o bezpieczny proces przeprowadzenia prac budowlanych.
W celu podniesienia poziomu kultury bezpieczeństwa pracy na placach budowy uczestniczy w programie „Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”. Porozumienie zostało podpisane w sierpniu 2010 roku. Jego sygnatariuszami są: Bilfinger Infrastructure, Budimex, HOCHTIEF Polska, Mostostal Warszawa, Polimex Mostostal, Skanska, Warbud. Celem projektu jest ograniczenie liczby wypadków w branży budowlanej. W marcu 2011 r. członkowie Porozumienia określili zasady współpracy z partnerami biznesowymi – firmami podwykonawczymi, z którymi prowadzone są kontrakty. W podpisanym dokumencie "Standardy minimalnych wymagań" zawarte są wytyczne dotyczące warunków, w jakich powinna odbywać się praca oraz zasady związane ze szkoleniem pracowników. Działalność zrzeszonych firm wspiera Państwowa Inspekcja Pracy. Grupa jest otwarta dla innych przedstawicieli branży budowlanej w Polsce. Poprzez wspólne działania chce doprowadzić do znaczącej poprawy bezpieczeństwa na polskich budowach.

Projekt i wykonanie EVIONICA