Kreator
Budownictwa Roku

— 2013 —

AARSLEFF Sp. z o.o.

al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, tel. 22 648 88 34
www.aarsleff.com.pl

Aarsleff Sp. z o.o. dostarcza kompleksowe i profesjonalne rozwiązania w zakresie prac fundamentowych i hydrotechnicznych. Bogate doświadczenie, wysoko wykwalifikowana kadra, duża sprawność organizacyjna, a także doskonała baza sprzętowa i materiałowa stanowią gwarancję wysokiej jakości oraz terminowości realizowanych usług.

 

Działająca na polskim rynku od 20 lat firma Aarsleff jest częścią międzynarodowego koncernu Per Aarsleff. Spółka prowadzi działalność w zakresie projektowania oraz wykonawstwa specjalistycznych robót fundamentowych, konstrukcji oporowych oraz zabezpieczeń głębokich wykopów, a także robót hydrotechnicznych zarówno na lądzie, jak i na morzu oraz wodach śródlądowych.

Firma realizuje różnorodne zadania, od niewielkich inwestycji prywatnych do dużych przedsięwzięć budowlanych, zarówno publicznych, jak i komercyjnych. Świadczy usługi na rzecz inwestorów prywatnych oraz międzynarodowych przedsiębiorstw budowlanych z całego świata.

 

Aarsleff prowadzi roboty dotyczące realizacji:

 • inwestycji drogowych i kolejowych

 • inwestycji z zakresu energetyki i ochrony środowiska

 • inwestycji z zakresu budownictwa przemysłowego

 • inwestycji z zakresu budownictwa sportowego

 • budowli hydrotechnicznych

 • centrów handlowych i usługowych

 • budownictwa mieszkaniowego.

 

Podstawowym celem działań firmy jest zapewnienie klientom możliwości współpracy z solidnym, profesjonalnym i godnym zaufania partnerem.

 

Aarsleff Sp. z o.o. wykonuje:

 • pale prefabrykowane żelbetowe, stalowe i drewniane

 • prefabrykowane fundamenty palowe pod konstrukcje wsporcze kolejowych sieci trakcyjnych i ekranów akustycznych

 • kolumny betonowe i cementowo-gruntowe (CMC, DSM, jet-grounting)

 • pale formowane w gruncie (CFA, FDP)

 • mikropale iniekcyjne

 • stałe i tymczasowe konstrukcje oporowe oraz kompleksowe zabezpieczenia wykopów głębokich – stalowe ścianki szczelne wibrowywane i wciskane hydrauliczne, ścianki berlińskie, odwodnienia i roboty ziemne

 • gwoździe i iniekcyjne kotwy gruntowe

 • konstrukcje hydrotechniczne na wodach morskich i śródlądowych – nabrzeża, falochrony, dalby, jazy, mariny itp.

 • prace projektowe i badawcze – testy nośności pali, badania ciągłości pali, pomiary wibracji i hałasu, pomiary inklinometryczne

 • analizy i opracowania realizowane we własnej pracowni projektowej.

 

W ramach serwisu dla projektantów firma  na stronie internetowej www.aarsleff .com.pl udostępnia „kalkulator pali” – bezpłatne narzędzie do projektowania fundamentów palowych, a także wiele innych materiałów przydatnych w pracy projektanta.

Spółka zapewnia klientom kompleksowe doradztwo techniczne, poprzez sieć biur regionalnych, oraz obsługę projektową we własnej pracowni. Prace prowadzone są na podstawie powierzonej dokumentacji lub własnych analiz i rozwiązań projektowych. Stosowane przez Aarsleff rozwiązania oraz zdobyta wiedza i doświadczenie grupy Per Aarsleff gwarantują bezpieczny i efektywny ekonomicznie fundament inwestycji. 

Projekt i wykonanie EVIONICA