Kreator
Budownictwa Roku

— 2014 —

Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa,  tel. 22 825 04 71
www.itb.pl

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2014 otrzymał również

Michał Wójtowicz, zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju ITB

 

Instytut jest największą jednostką badawczą w dziedzinie budownictwa w Polsce i jedną z największych w Unii Europejskiej. Podstawowym celem badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Instytucie Techniki Budowlanej od początku jego działalności było i jest zapewnienie jakości polskiego budownictwa oraz ochrona interesów użytkowników obiektów budowlanych. Instytut ma akredytowany przez PCA Zespół Laboratoriów Badawczych (ZLB ITB), w skład którego wchodzi 9 laboratoriów badawczych, w których prowadzone są specjalistyczne badania podstawowe materiałów i wyrobów budowlanych oraz badania na potrzeby aprobacji i certyfikacji wyrobów, stanowiące podstawę do oznakowania krajowych wyrobów budowlanych znakiem B oraz wyrobów w Europejskim Obszarze Gospodarczym oznakowaniem CE. Wyposażenie pomiarowe ZLB ITB nadzoruje akredytowane przez PCA Laboratorium Wzorcujące. Laboratorium wykonuje również usługi wzorcowania w zakresie udzielonej akredytacji dla klientów zewnętrznych.

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2014 otrzymał również Michał Wójtowicz, zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju ITB
Projekt i wykonanie EVIONICA