Kreator
Budownictwa Roku

— 2014 —

Autorski Park Technologiczny Zakład Osuszania Budowli

ul. Warszawska 26, 28, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, tel. 601 32 82 33
www.i-k.pl


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2014 otrzymał również
Maciej Nawrot, właściciel firmy Autorski Park Technologiczny Zakład Osuszania Budowli

 

Autorski Park Technologiczny Zakład Osuszania Budowli mgr inż. Maciej NAWROT jest jedynym dysponentem Iniekcji Krystalicznej®.

Osuszanie budowli z wilgoci podciąganej z gruntu na skutek braku izolacji poziomej w budynkach nie podpiwniczonych oraz braku izolacji zarówno poziomej, jak i pionowej w budynkach podpiwniczonych pozostaje najważniejszym problemem technicznym podczas prac remontowych obiektów budowlanych. 

Prawo do korzystania ze zastrzeżonego znaku towarowego Iniekcja Krystaliczna® posiadają wyłącznie Autorski Park Technologiczny Zakład Osuszania Budowli mgr inż. Maciej NAWROT oraz podmioty posiadające podpisaną umowę licencyjną na stosowanie technologii Iniekcji Krystalicznej®.

 

Projekt i wykonanie EVIONICA