Kreator
Budownictwa Roku

— 2014 —

Mostostal Warszawa SA

ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa,  tel. 22 250 70 00
www.mostostal.waw.pl

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2014 otrzymał również
Jose Angel Andres Lopez, wiceprezes zarządu ds. produkcji Mostostal Warszawa


Mostostal Warszawa SA należy do grona największych firm budowlanych w Polsce. Blisko siedem dekad obecności firmy na rynku budowlanym zaowocowało realizacją inwestycji we wszystkich kluczowych segmentach rynku budowlanego w kraju i Europie. W swoim działaniu spółka łączy wieloletnią tradycję polskiej myśli inżynierskiej z profesjonalną organizacją i szerokim wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Mostostal Warszawa jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych niemal od początku istnienia krajowego rynku kapitałowego. Głównym akcjonariuszem spółki jest Acciona S.A. – hiszpańska firma działająca w sektorze infrastruktury, energetyki odnawialnej oraz gospodarki wodnej. Mostostal Warszawa SA jest głównym udziałowcem kilku przedsiębiorstw tworzących Grupę Kapitałową Mostostal Warszawa.

 

Tradycja i nowoczesność
Mostostal Warszawa w przeciągu swojej prawie  70-letniej działalności wielokrotnie był wykonawcą obiektów przełomowych i kluczowych dla rozwoju polskiej architektury. Kolejną z takich inwestycji w portfolio firmy jest Centrum Kulturalno-Kongresowe na Jordankach w Toruniu.

Światowej sławy architekt
Przebiegające, zgodnie z planem, prace budowlane na Jordankach trwają od kwietnia 2013 r. W październiku br. budynek osiągnął stan surowy. Docelowo powstanie tu przepiękny obiekt o niespotykanej architekturze, zaprojektowany przez światowej sławy hiszpańskiego architekta Fernando Menisa. Inwestorem przedsięwzięcia jest Urząd Miasta Torunia. Ukończenie budowy i prac związanych z wyposażeniem sali planowane jest latem 2015 r., zaś rozpoczęcie eksploatacji w czwartym kwartale 2015 r.

Niespotykana architektura
Budynek będzie miał sześć kondygnacji i ok. 22 tys. m2 powierzchni. W jego wnętrzu znajdą się: sala ze sceną, która będzie miała kanał dla orkiestry z widownią na 880 miejsc i scena plenerowa na 300 miejsc, a także pomieszczenia techniczne, administracyjne i socjalne. Obok obiektu powstanie parking na 185 stanowisk. Wielofunkcyjne Centrum Kulturalno-Kongresowe na Jordankach składać się będzie z kilku modułów połączonych od góry szklanymi tafl ami, dzięki którym inwestycja będzie widna i przestrzenna. Dodatkowo system podwójnych ścian zapewni jej oszczędność ciepła i dobrą izolację od ulicznego zgiełku. Wzniesiona na obrzeżach miasta, obok zabytkowego zespołu miejskiego Torunia, wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO, Wielofunkcyjna Sala Koncertowa służyć będzie organizacji imprez koncertowych, teatralnych, operowych i kongresowych.

Najnowocześniejsze rozwiązania
W czasie budowy Sali Koncertowej zastosowano wiele niespotykanych dotąd w Polsce rozwiązań, np. tzw. pikado, którym będzie wyłożona większa część kompleksu. Jest to konglomerat betonu z dodatkiem kruszywa melafirowego i cegły. Powstaje w ten sposób, że na jednej stronie szalunku przyklejana jest połamana i chaotycznie ułożona cegła. Między jego drugą stroną a cegłą wlewany jest beton, który wypełnia wszystkie szczeliny. Po utwardzeniu materiału betonowa powierzchnia jest skuwana w taki sposób, aby jak najwięcej ją odsłonić. Projektant sali Fernando Menis chciał nawiązać do stylu gotyckiego, który jest architektoniczną i historyczną wizytówka Torunia.

Nowatorska była też metoda wykonywania ścian szczelinowych. Głównym założeniem projektu jest wielofunkcyjność budynku, polegająca na możliwości dostosowania wnętrza do najróżniejszych imprez i wydarzeń kulturalnych. Ma on również pełnić funkcje wystawiennicze i edukacyjne. Swoją siedzibę znajdzie tu także Orkiestra Symfoniczna z Torunia. Ciekawym rozwiązaniem jest mobilna ściana pomiędzy dużą salą koncertową a salą  kameralną, która będzie najwyższą ruchomą przegrodą w Polsce. Dzięki temu będzie można zmienić akustykę zależnie od zamierzonego efektu. Po jednej stronie obrotowych paneli znajdzie się płaszczyzna pochłaniająca dźwięk, a po drugiej rozpraszająca.

Własny zakład produkcji betonu
Wielofunkcyjną Salę Koncertową na Jordankach zaprojektowała hiszpańska pracownia Menis Arquitectos, która w 2009 r. wygrała ogłoszony przez miasto konkurs architektoniczny. Obiekt zaprojektowany przez uznanego w świecie hiszpańskiego architekta Fernando Menisa będzie charakteryzował się oryginalną rzeźbiarską formą, innowacyjnymi rozwiązaniami regulacji akustyki za pomocą ruchomych sufitów oraz  nowoczesnymi rozwiązaniami umożliwiającymi wielofunkcyjne wykorzystanie. Fernando Menis, specjalista od betonu w architekturze interpretował historię Torunia na nowo – wpisując nowatorski obiekt z betonu i cegły w historyczną zabudowę miasta. Specjalnie na placu budowy utworzono indywidualny zakład produkcji  betonu. Wszystkie decyzje dotyczące wyboru materiałów podejmował osobiście główny architekt, który poszukując najodpowiedniejszego odcienia betonu odwiedzał polskie kopalnie melafiru (kruszywo służące do produkcji betonu), aby ocenić jego jakość. Na ich bazie Mostostal Warszawa przygotowywał wiele próbek, z których Fernando Menis wybrał dwie najlepsze, pasujące do barwy cegły – jedną na ściany wewnętrzne, a drugą do elewacji budynku. Według zamysłu projektanta na powierzchni wyraźnie miała być widoczna odciśnięta faktura desek. W związku z tym w całym gmachu będą wykonane zróżnicowane pod względem faktury wykończenia ścian, na przykład w przestrzeniach reprezentacyjnych zaprojektowano wzór desek w poziomie, a w pomieszczeniu prób muzyków – w pionie. Jak oryginalny i nowoczesny jest to obiekt, będzie można przekonać się pod koniec 2015 roku, kiedy to Centrum  kulturalno-kongresowe na Jordankach otworzy swoje podwoje, a Toruń wzbogaci się o największą inwestycję kulturalną w swojej historii.

Najlepsza inwestycja na 25-lecie wolnej Polski
Warto wspomnieć, że makieta budynku Wielofunkcyjnej Sali Koncertowej na Jordankach, była prezentowana w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Muzeum zorganizowało unikatową wystawę polskiej architektury współczesnej, w czasie której eksponowane były makiety 25 najciekawszych obiektów zrealizowanych w Polsce po 1989 r., w tym również makieta budynku toruńskiej sali. Przypomnijmy również,że w 2010 r. Fernando Menis za projekt Centrum Kulturalno-Kongresowego na Jordankach otrzymał nagrodę na Festiwalu Architektury Światowej w Barcelonie, jako najlepszy projekt kulturalny przyszłości.

 

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2014 otrzymał również Jose Angel Andres Lopez, wiceprezes zarządu ds. produkcji Mostostal Warszawa
Projekt i wykonanie EVIONICA