Kreator
Budownictwa Roku

— 2014 —

Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o.

ul. Berezyńska 25, 03-908 Warszawa, tel. 22 616 37 98
www.apaka.com.pl

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2014 otrzymali również:
Maria Saloni-Sadowska, architekt associate
Jacek Świderski, architekt associate

Marcin Goncikowski, architekt associate


Odpowiedzialność architektoniczna – kluczem działania w przestrzeni

 

Architektura jest dyscypliną, w którą trzeba zaangażować wiedzę, wyobraźnię, fantazję oraz światopogląd ludzi, którzy ją tworzą. Nie wszystkie powstające projekty mają szansę na realizację, nie wszystkie też z myślą o realizacji są tworzone. Te jednak, które udaje się doprowadzić do pełnej materializacji są też emanacją osobowości ludzi, którzy muszą umieć utrzymać i przeprowadzić je przez rafy problemów, uzgodnień i nieprzewidzianych okoliczności. Taki zespół ludzi nie powstaje od razu. W pracowni Kuryłowicz & Associates jest on zbudowany na przestrzeni przeszło trzydziestu lat. Zainicjował go Stefan Kuryłowicz (1949–2011), kontynuują współpracownicy, przyjaciele i następcy.

Cały zespół Kuryłowicz & Associates łączy wspólne podejście do formułowania istoty każdego zagadnienia i rozwiązuje je jako wyzwanie i szansę na odnalezienie prawdy o kolejnym kawałku przestrzeni. Ogromny przywilej współpracy z klientami, którzy doceniają siłę architektury, pozwala wyeliminować podział architektury na komercyjną i społeczną, bogatą i ubogą. Jej charakter nie musi zależeć od budżetu inwestora ani też od przeznaczenia.

 

Kluczem w działaniu przestrzennym jest odpowiedzialność na wielu różnych płaszczyznach:

  • artystycznej, polegającej na interpretacji otoczenia, możliwości kształtowania formy, jej wyrazu, który powinien być odpowiedni i unikalny;
  • naukowej, polegającej na wieloaspektowym podejściu do zadania;
  • inżynierskiej, polegającej na doborze specjalistów współpracujących w różnych branżach, twórczo wspierających myśl architekta;
  • ekonomicznej polegającej na racjonalnym dysponowaniu powierzonym budżetem;
  • terminowej, opartej na utrzymywaniu pracy w rytmie uzgodnionym z klientem.

 

Zespół pracowni uczestniczy też aktywnie w procesie budowy, oferując swoje nadzory, kontrole i dodatkową wiedzę. Obecnie firma zatrudnia ponad siedemdziesięciu stałych pracowników, w tym wysokiej klasy architektów, inżynierów budowlanych i inspektorów nadzoru. Trzon pracowni stanowią współpracujący ze sobą od kilkunastu lat specjaliści z dużym doświadczeniem zawodowym.

Dzięki świadomie przeprowadzonym szkoleniom i kształceniu, w firmie pracuje kilku project managerów, których wiedza i talent umożliwiają prowadzenie projektu od etapu twórczej koncepcji do realizacji obiektu.

Dużym atutem pracowni są młodzi pracownicy rekrutujący się z absolwentów wydziałów architektury różnych uczelni. Równie starannie dobierani są projektanci innych branż. Firma od lat współpracuje na stałe ze sprawdzonymi biurami konstrukcyjnymi i instalacyjnymi, ma też swój oddział konstrukcyjny Kuryłowicz Engineering.

Od początku 1999 firma ma, na warszawskiej Saskiej Kępie, dużą nowoczesną siedzibę, wyposażoną we wszelkie systemy wspomagające projektowanie.

W roku 2006 zaczęła również funkcjonować filia pracowni we Wrocławiu, która zatrudnia obecnie około 15 osób. 

 

 

Projekt i wykonanie EVIONICA