Kreator
Budownictwa Roku

— 2014 —

PROCHEM S.A.

ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa, tel. 22 32 60 100
www.prochem.com.pl


PROCHEM to firma inżynierska, projektująca i realizująca inwestycje przemysłowe, obiekty budownictwa ogólnego, a także ochrony środowiska. Inwestycje realizuje kompleksowo, zaczynając od przygotowania koncepcji projektowych po symboliczne przekazanie klucza inwestorowi, bądź też realizuje poszczególne zadania na różnych etapach procesu inwestycyjnego.

 

 

PROCHEM SA rozpoczął działalność w 1947 r. Od początku istnienia, jako polska firma inżynierska, wyznaczał w kraju trendy rozwoju narzędzi do projektowania. Spółka jako jedna z pierwszych wykonywała opracowania projektowe przy użyciu specjalistycznych oprogramowań, początkowo wykorzystując środowisko AutoCada, a w 2002 r. dzięki AVEVA PDMS weszła w erę projektowania trójwymiarowego w inwestycjach przemysłowych.
Mając na uwadze ciągły rozwój, unowocześnianie metod i narzędzi pracy, które spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów, w 2012 r. spółka podjęła decyzję o rozpoczęciu prac nad wdrożeniem BIM (Building Information Modeling).
Astrum Business Park – kompleks biurowy o powierzchni ponad 30 000 m2 zlokalizowany przy ulicy Łopuszańskiej w Warszawie – to pierwsza inwestycja PROCHEM SA zaprojektowana i budowana zgodnie z ideą zintegrowanego procesu inwestycyjnego opartego na BIM. Dzięki zaangażowaniu inwestora, projektantów i podwykonawców PROCHEM wprowadził BIM w polskie realia i środowisko inżynierskie.

Długoletnie doświadczenie PROCHEMU, wysokie kwalifikacje i profesjonalizm pracowników, jak również stosowanie najnowocześniejszych narzędzi i metod pracy to największe atuty. Decydują o tym, że firma ma niezmiennie wysoką pozycję na rynku budowlanym.

 

Model 3D
Dokumentacja wykonawcza Astrum Business Park została opracowana wielobranżowo w środowisku 3D z wykorzystaniem najnowszych narzędzi projektowania, tj. Autodesk Revit i Autodesk Navisworks. Oprogramowanie to odzwierciedla sposób, w jaki tworzą umysły projektantów. Dwuwymiarowe rysunki przyjmują formę trójwymiarowych, przestrzennych obiektów. Dzięki wykonaniu modelu 3D zgodnie z ideą BIM jest możliwość wykorzystania go na dalszych etapach inwestycji. Wirtualny model 3D zawiera wszystkie dane o obiekcie, które mogą być poddawane stałej analizie i symulacji, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie precyzyjnych informacji o projektowanym obiekcie jeszcze przez rozpoczęciem jego realizacji. Dzięki podjęciu decyzji o przyjęciu reguł i norm europejskich modelu i zaadoptowaniu ich do polskich wymogów prawnych, PROCHEM wypracował standardy modelowania, które wykorzystywane są w spółce. Gwarantują one wysoką jakość tworzonego modelu i dokumentacji projektowej oraz zapewniają zapis i odczyt szerokiego zakresu dodatkowych informacji.

 

Kolejne etapy – 4D i 5D
Poprawnie przygotowany trójwymiarowy model Astrum Business Park posłużył spółce do wykonania harmonogramu prac budowlanych. Wykorzystując narzędzie BIM 4D stworzony został harmonogram na podstawie symulacji każdego sposób przedstawia proces postępu prac budowlanych, jego zgodność z przyjętym pierwotnie planem oraz ewentualne opóźnienia. Dodanie do modelu 3D i harmonogramu robót piątego wymiaru – 5D, czyli kosztu, umożliwiło wykonanie wyceny wszelkich prac wraz z jednoczesną wizualizacją ich postępów i poniesionych nakładów finansowych.


Nowa jakość usług
Dzięki wdrożeniu oprogramowania 3D, które realizuje założenia koncepcji BIM, PROCHEM otrzymał nową jakość w zakresie zarządzania projektem oraz dostępu do danych o projekcie. Zintegrowane projektowanie obiektów, polegające na równoczesnej pracy wszystkich specjalistów na jednym modelu cyfrowym w znacznym stopniu usprawnia koordynację i komunikację międzybranżową, eliminuje ewentualne kolizje i błędy projektowe, usprawnia pracę i realnie skraca czas realizacji całego projektu. Zaletą jest także możliwość wyboru najbardziej optymalnych rozwiązań, przygotowanie w krótkim czasie bardzo szczegółowych zestawień materiałów oraz zawsze wysoka jakość dokumentacji. Duże korzyści płyną również z usług na etapie realizacji inwestycji przygotowanej w BIM: przejrzystość dokumentacji projektowej – dostęp do modelu zawierającego wszystkie szczegóły, brak kolizji projektowych, wizualizacja harmonogramu prac oraz lepsza kontrola jakości prac budowlanych. Z kolei największą zaletą uczestnictwa w procesie dla inwestora jest posiadanie pełnej informacji o postępie prac na każdym etapie i większej kontroli nad ponoszonymi wydatkami oraz bycie świadomym współuczestnikiem procesu tworzenia obiektu. Widząc zalety z wdrożenia nowych narzędzi, a także mając na uwadze doskonalenie metod pracy i gwarantowanie wysokich standardów jakości usług, PROCHEM SA planuje w najbliższym czasie wprowadzić działania w środowisku BIM – 6D. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu Astrum Business Park uzupełniające model o wbudowane urządzenia i elementy, zostanie wykorzystane w procesie zarządzania kompleksem biurowym w czasie jego użytkowania.

Projekt i wykonanie EVIONICA