Kreator
Budownictwa Roku

— 2012 —

SIKA Poland Sp. z o.o.

ul. Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa, tel. 22 31 00 700
pol.sika.com

Koncern Sika jest postrzegany jako dostawca kompleksowych rozwiązań systemowych. W swojej filozofii firma jednoczy europejską sztukę inżynieryjną, szwajcarską precyzję i wieloletnie doświadczenie z realizacji obiektów. Taka koncepcja jest urzeczywistniana przez firmy narodowe w ponad 70 krajach i doceniana od lat przez kontrahentów.


100 lat doświadczenia w chemii budowlanej


Sika Poland Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Sika, który powstał na początku XX wieku w Szwajcarii, gdzie do dziś znajduje się jego główna siedziba. Koncern jest jednym ze światowych liderów na rynku producentów specjalistycznych produktów chemicznych stosowanych w branży budowlanej oraz przemyśle. Sika Poland istnieje od 20 lat, jednak materiały firmy Sika znane są w Polsce od dawna. Centrala i główne magazyny znajdują się w Warszawie. Globalna obecność – fabryki, laboratoria i przedstawicielstwa handlowe w wielu krajach umożliwiają szybkie wprowadzenie najnowszych technologii oraz elastyczne dostosowanie się do zróżnicowanych potrzeb Klientów i warunków danego regionu. Pozycję lidera na rynku materiałów chemii budowlanej ugruntowują kompleksowe systemy specjalistycznych produktów stosowanych do budowy nowych oraz napraw, wzmocnień i ochrony konstrukcji już istniejących.
 

Sika Poland oferuje produkty stosowane w następujących branżach:

  • modyfikacje betonu

  • podlewki i zakotwienia

  • naprawa i zabezpieczenie betonu

  • wzmocnienia konstrukcji

  • kleje i uszczelniacze

  • antykorozja stali

  • izolacje przeciwwodne

  • posadzki przemysłowe

  • pokrycia dachowe.

 

Modyfikacje betonu
Produkty modyfikujące mieszankę betonową były pierwszymi, które na początku XX wieku zaoferowała firma. Rodzina plastyfikatorów Plastiment® polepszających urabialność, superplastyfikatory Sikament® oraz grupa domieszek kompleksowych SikaCrete® opartych na technologii mikrokrzemionki znane są na całym świecie. Domieszki polikarboksylanowe, czwartej generacji, Sika ViscoCrete® wyznaczają kierunki rozwoju modyfikacji mieszanek betonowych. Dzięki nim Sika stała się liderem we wdrażaniu technologii betonowych mieszanek samozagęszczalnych. Opóźniacze Sika® Retarder, niealkaliczne przyspieszacze Sika® Rapid, czy dodatki do betonów układanych w niskiej temperaturze Sika® Antifreeze są stałymi produktami na polskich budowach o zaawansowanej technologii robót.
Przejmując markę Addiment, oprócz produktów, Sika umocniła swoją pozycję oraz zyskała dodatkowe doświadczenia w działalności na rynku producentów betonu.

Systemy uszczelnień i dachy
Jako jedna z pierwszych w świecie, Sika opracowała kompleksowy system izolacji przeciwwodnych i uszczelnień, który obejmuje produkty od technologii betonu wodoszczelnego, przez różnego rodzaju szpachlówki wodoszczelne do termozgrzewalnych membran izolacyjnych konstrukcji podziemnych, tuneli, zbiorników, wysypisk śmieci i dachów Sikaplan®. Kolejnymi produktami są żółte taśmy do uszczelnień dylatacji i szwów roboczych Sika Waterbar®, które oparły się nawet kursowi dewiz w PRL i były prawdopodobnie jedynym wyrobem szwajcarskim wykorzystywanym do budowy obiektów w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Są one nadal masowo używane z poliuretanowymi kitami uszczelniającymi Sikaflex®, oraz zewnętrznymi, przyklejanymi taśmami uszczelniającymi Sikadur – Combiflex® SG. Coraz większym uznaniem cieszą się kity i profile pęczniejące SikaSwell® oraz systemy węży iniekcyjnych Sika Fuko®.Naprawa betonu i żelbetu
Wyprodukowane przez Sikę po raz pierwszy (30 lat temu) systemy naprawcze SikaTop®, Icoment® i Sika® MonoTop® stworzyły światowy kanon rozwiązań problemu naprawy żelbetu. Kleje i modyfikowane zaprawy epoksydowe Sikadur® razem z szybkosprawnymi mineralnymi zaprawami SikaGrout® umożliwiają wykonanie większości prac naprawczych i kotwiących. Szpachlówki i inne materiały epoksydowo-cementowe typu EpoCem® oraz systemy powłokowe Sikagard® i Icosit®, doskonale chronią powierzchnie betonowe. Uzupełnieniem są inhibitory korozji Sika® FerroGard® zabezpieczające stal zbrojeniową. Wszystkie te materiały tworzą kompleksowy system ochrony konstrukcji żelbetowych.
Czasami jedyną możliwością naprawy są iniekcje. Na tym polu Sika też zdobyła niemałe doświadczenie, przez lata doskonaląc dodatki do iniektów mineralnych Intraplast® i Intracrete® oraz żywice iniekcyjne Sikadur® i Sika® Injection®.

Wzmocnienia konstrukcji
Światową nowością są systemy materiałów kompozytowych na bazie włókien węglowych do wzmocnień konstrukcji: taśmy Sika® CarboDur®, maty SikaWrap® oraz specjalne kształtki Sika® CarboShear® L. Łatwość wykonania i szybkość aplikacji w połączeniu z bardzo wysokimi parametrami technicznymi sprawiły, że w krótkim czasie zdobyły one uznanie inwestorów, projektantów oraz kręgów akademickich. Dzięki zastosowaniu urządzenia Sika® Heating Device® jest możliwa aplikacja i szybkie uzyskanie pełnej wytrzymałości systemu Sika® CarboDur® nawet w niskiej temperaturze otoczenia. Opracowano również system wstępnego sprężania Sika CarboDur®, który pozwoli na poszerzenie obszaru zastosowania tej metody wzmacniania konstrukcji.

 

Sika Poland została wyróżniona nagrodą Panteon Polskiej Ekologii pod patronatem Ministra Środowiska i Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. W 2001 roku otrzymała certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania potwierdzający, że firma spełnia wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-N-18001:2004, PN-EN ISO 14001:2005 w następującym zakresie: projektowanie usług handlowych, doradztwo techniczne oraz handel produktami chemicznymi dla branży budowlanej i przemysłu, produkcja domieszek i dodatków do betonów.
 

Antykorozja stali
Stalowe konstrukcje są szczególnie narażone na korozję, dlatego muszą być zabezpieczane materiałami gwarantującymi długotrwałą, skuteczną ochronę. Procesy korozyjne są przyczyną strat produktu krajowego brutto w wysokości ok. 4%. Najczęściej do zabezpieczenia antykorozyjnego stosuje się systemy powłokowe, gdyż w zależności od potrzeby, inne zadanie i bazę chemiczną ma materiał gruntujący, inne warstwa pośrednia i nawierzchniowa. Przez dziesięciolecia produkty Icosit® były wykorzystywane do zabezpieczania konstrukcji stalowych, a w budownictwie wodnym – SikaCor®  i Inertol®. W przypadku konstrukcji betonowych najczęściej stosowane są powłoki Sikagard®.

Posadzki przemysłowe
Produkowane od ponad 25 lat posadzki z żywic syntetycznych zajmują coraz większą część rynku posadzek przemysłowych. Wiedza i doświadczenie firmy umożliwiły przygotowanie systemów Sikafloor®. Są one optymalną propozycją do zastosowania w zakładach spożywczych, magazynach, powierzchniach wystawienniczych, parkingach, chodnikach na mostach, salach operacyjnych, laboratoriach czy obiektach, gdzie wymagana jest odporność posadzek na bardzo wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne. Posadzki mineralne Sika od kilku lat, nieprzerwanie, powiększają udział w swoim segmencie na coraz bardziej wymagającym polskim rynku.

Projekt i wykonanie EVIONICA