Kreator
Budownictwa Roku

— 2014 —

Jacek Dziatkowski

dyrektor generalny DND PROJECT


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2014 otrzymał również
DND PROJECT

Współtwórca firmy DND Project. W lutym 2009 r. objął stanowisko dyrektora generalnego. Z branżą budowlaną związany jest od 2003 roku. Wraz z Ewą Dziatkowską, pomysłodawcą i koordynatorem wielu uznanych w branży projektów DND Project, konsekwentnie realizuje ideę łączenia wiedzy technicznej z wartością bezpośrednich kontaktów biznesowych. Tworzenie komfortowych warunków do wymiany doświadczeń i kontaktów pomiędzy producentami, dystrybutorami, a projektantami i ekspertami w danej dziedzinie to tylko jeden z wielu elementów wydarzeń branżowych realizowanych przez firmę. Za konsekwencję, ciągłe podnoszenie jakości oraz wymierny wpływ na osiąganie celów sprzedażowych i wizerunkowych partnerów biorących udział w kampaniach firmy, otrzymał statuetkę Wiktoria – Znak Jakości Przedsiębiorców 2014. Prywatnie pasjonat żeglarstwa i wędkarstwa.

Sukces przedsięwzięcia tkwi we właściwym rozpoznaniu potrzeb rynku. Czy oferta DND Project jest odpowiedzią na zapotrzebowanie firm branży budowlanej, przeciwpożarowej i elektroenergetycznej?
Tak. Trafnie to Pani ujęła. Sukces naszych przedsięwzięć tkwi we właściwym rozpoznaniu potrzeb rynku. Przez wiele lat obserwowałem wymienione przez Panią branże: budowlaną, przeciwpożarową i elektroenergetyczną. Rozmawiałem z inwestorami, projektantami, wykonawcami i użytkownikami. Realizowane przez nas projekt są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Są też ukierunkowane na ich spełnienie. „Branżowcy” muszą się spotykać, wymieniać doświadczenia i kontaktować się. My im to umożliwiamy w sposób profesjonalny i w pełni komfortowy, w jednym miejscu i czasie. Od lat organizujemy szkolenia, seminaria, kongresy i konferencje skierowane do wyselekcjonowanych podmiotów zajmujących się profesjonalnie realizacją inwestycji budowlanych z wykorzystaniem systemów, technologii i rozwiązań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa w obiektach budowlanych o różnym charakterze, jak i przeznaczeniu. Przez ten czas zorganizowaliśmy wiele imprez szkoleniowych o różnorodnej tematyce i różnym zasięgu. Profesjonalizm organizowanych szkoleń został w sposób szczególny zauważony przez partnerów i uczestników korzystających z usług DND Project poprzez dwukrotną nominację firmy w 2013 r. i 2014 r. do Godła Liderów Firm Szkoleniowych oraz Godła Liderów Jakości w Polsce Polish Exclusive 2014. W tym roku firma została zdobywcą Godła Firma Szkoleniowa Roku 2014 oraz zwycięzcą w Konkursie Wiktoria – Znak Jakości Przedsiębiorców 2014. Aktywnie od lat wspieramy również działania Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Do bardziej znanych naszych projektów należy m.in. Kongres Pożarnictwa o ugruntowanej renomie i marce. Konferencje i kongresy organizowane są przez nas cyklicznie w wybranych miastach Polski. Swobodna formuła konferencji pozwala na dyskusje, wymianę poglądów i nawiązywanie cennych kontaktów. Naszym zadaniem jest udostępnienie wiedzy środowisku projektantów i wykonawców o nowych materiałach, rozwiązaniach i technologiach stosowanych w budownictwie. Gwarantujemy organizację szkoleń na najwyższym poziomie. Szerokie i długoletnie doświadczenie pozwala nam sprostać każdemu, nawet bardzo nietypowemu zamówieniu.

Czy kreatywność i elastyczność w dopasowaniu oferty do potrzeb rynku są głównymi czynnikami budującymi przewagę Pana firmy nad konkurencją?
Nie tylko. W spotkaniach branżystów liczy się merytoryka spotkań. Współpracujemy z wieloma ekspertami i specjalistami. Nasi prelegenci wywodzą się zarówno ze środowisk akademickich, jak i czysto biznesowych – są to osoby, które zawsze łączą solidną podstawę teoretyczną połączoną z wiedzą wykorzystaną w praktyce. Organizujemy zarówno seminaria i konferencje otwarte, jak i szkolenia zamknięte dla firm i instytucji, menedżerów, specjalistów oraz pracowników administracji. Każde z naszych szkoleń w całości jego przebiegu posiada tzw. panele dyskusyjne, a nasi eksperci są otwarci na sugestie, dlatego też każdy z uczestników ma możliwość indywidualnego zadania pytania i uzyskania odpowiedzi – pomocnej w konkretnym przypadku. Prowadzący szkolenia i seminaria zawsze szukają rozwiązań, uwzględniając specyfikę firmy czy instytucji. Nasze działania koncentrują się na dostarczaniu profesjonalnych informacji, które wspomagają podejmowanie właściwych decyzji przez naszych klientów – tak w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Wspomniała Pani o elastyczności. To prawda. Nasza lista szkoleń nigdy nie jest zamknięta. Poza szkoleniami skierowanych do środowisk menedżerskich w naszej ofercie znajdą się zawsze szkolenia branżowe, m.in. z zakresu: bezpieczeństwa pracy, budownictwa, przemysłu, zarządzania nieruchomościami, ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji, problematyki oświatowej, zagadnień istotnych dla administracji publicznej i wielu innych. Nasza oferta jest zawsze wynikiem reakcji na potrzeby rynku. Jesteśmy w stanie zorganizować szkolenie dotyczące każdego zagadnienia czy tematu. Poza bieżącą ofertą, która znajduje się na naszej stronie internetowej, jesteśmy otwarci na propozycje. Posiadamy bardzo bogatą bazę wiedzy i współpracujemy, jak wspominałam już z wieloma ekspertami, co stanowi solidne zaplecze merytoryczne, które chętnie udostępniamy uczestnikom naszych szkoleń, warsztatów i seminariów. Każdy z uczestników otrzymuje profesjonalnie przygotowane materiały merytoryczne dotyczące tematu szkolenia oraz stosowny certyfikat lub w zależności od tematu szkolenia zaświadczenie potwierdzające nie tylko uczestnictwo w danym szkoleniu, ale również zdobycie przekazywanej wiedzy.
Nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia przedstawiamy zawsze w ujęciu praktycznym. Nasze szkolenia nigdy nie są tylko wykładami teoretycznymi, polegają na przekazaniu wiedzy w taki sposób, aby można wykorzystać ją w codziennej pracy.
Drugim równoległym segmentem działalności firmy jest dystrybucja materiałów biernej ochrony ppoż., wiodących marek krajowych jak i zagranicznych. W tym zakresie m.in. świadczy usługi kompleksowej obsługi inwestycji poprzez wykonawstwo zabezpieczeń przeciwpożarowych. Tak jak więc Pani widzi kompleksowo rozwiązujemy zagadnienia związane z szeroko rozumianym budownictwem, nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce. Pozwala nam na to wieloletnie doświadczenie.
 

Które projekty były kluczowe i miały szczególny wpływ na rozwój i doświadczenie firmy?
Jak już wspominałem, do najbardziej znanych naszych projektów należy m.in. Kongres Pożarnictwa o ugruntowanej renomie i marce jaką ma od lat. To konferencje poświęcone szeroko pojętemu bezpieczeństwu obiektów budowlanych. W tym roku Ogólnopolski Kongres odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie. To już XI edycja od początku istnienia inicjatywy. Dotychczasowe odbywały się m.in. na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Centrum Nauki Kopernik. Kongres skupia liczne grono specjalistów poszukujących nowych rozwiązań technicznych, właścicieli przedsiębiorstw budowlanych, inwestorów, przedstawicieli komend PSP, jak również projektantów, dla których takie spotkania są zawsze bogatym źródłem informacji i inspiracji. Pragnę dodać, że o jakości naszych usług mogą świadczyć uzyskane certyfikaty, dyplomy i referencje, jak również podziękowania za wspieranie akcji charytatywnych. Szczególne zadowolenie jednak sprawiają bezpośrednie opinie klientów na temat naszej pracy i zaangażowania w realizację projektów. Jesteśmy profesjonalistami w swojej dziedzinie, otwartymi na propozycje współpracy, do której bardzo serdecznie zapraszamy.


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2014

otrzymała również firma

 

 DND PROJECT

ul. Hodowlana 12,

03-543 Warszawa

tel. 22 678 58 25

www.dndproject.pl

Projekt i wykonanie EVIONICA