Kreator
Budownictwa Roku

— 2014 —

Rafał Gajewski

wiceprezes
dyrektor pionu betonu i kruszyw
CEMEX Polska Sp. z o.o.


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2014 otrzymała również firma

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Od 1 sierpnia 2014 r. pełni funkcję członka zarządu oraz dyrektora pionu betonu i kruszyw. Od blisko 15 lat związany z branżą betonu i kruszyw. W CEMEX był odpowiedzialny za obszary technologii oraz jakości w Polsce i Czechach, współpracował z pionem produkcji betonu CEMEX na Łotwie. Ma na swoim koncie szereg priorytetowych projektów w Polsce i za granicą, wśród nich budowy takich obiektów jak elektrownia Bełchatów, Baltic Arena, autostrad A4, A2 i A1. W latach 2010–2014 pracował na stanowisku dyrektora regionu południowego w pionie betonu CEMEX Polska. Do najważniejszych sukcesów z tego okresu zalicza znaczącą poprawę rentowności oraz rozwoju tego biznesu na południu Polski.

Ostatnie lata to trudny okres dla branży budowlanej. Jednym z najlepszych mierników obecnej sytuacji są dane dotyczące sprzedaży jednego z podstawowych materiałów budowlanych, czyli cementu.
Owszem, jednym ze wskaźników koniunktury jest zużycie cementu. W sierpniu tego roku było niższe niż w tym samym miesiącu 2013 r. Zużycie cementu w okresie styczeń – sierpień było wyższe w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, ale tutaj ciągle odczuwamy efekt łagodnej zimy w 2014 roku w przeciwieństwie do pierwszego kwartału 2013 roku.


A jednak potrzeby związane z rozwojem infrastruktury transportowej i energetycznej wciąż pozostają ogromne. Przewiduje się, że najwięcej ożywienia w sektor budowlany mogą tchnąć inwestycje drogowe.
Z jednej strony ogłaszane i rozstrzygane są kolejne przetargi na budowę dróg ekspresowych, odcinków autostrad czy obwodnic, ale etap prac wykonawczych, w którym zacznie się zapotrzebowanie na kruszywa, cement i beton, odsuwa się na koniec tego roku lub nawet na początek 2015 r. Z drugiej strony nie jest tak, że nic się nie buduje. Ruszyły projekty w energetyce, aktywny jest sektor przemysłowy. Widać relatywnie dużą aktywność w budownictwie mieszkaniowym. Jednak na tę chwilę, wielkości produkcji betonu, cementu i kruszyw są znacznie poniżej 2011 r. co oznacza, że najlepsze jeszcze jest przed nami.
Przedstawiciele branży podkreślają, że bez zmiany zasad gry w biznesie, budownictwu trudno będzie wydostać się z impasu.
Niestety, obserwując sytuację na rynku widać również niepokojące zjawiska. Analizujemy przetargi drogowe pod kątem oferowanych cen w porównaniu z kosztorysami inwestorskimi. Wartość zwycięskich ofert jest średnio o 20 procent niższa niż kosztorysy, a zdarzają się także umowy, gdzie wykonawca podejmuje się robót wycenionych o 35 procent niżej niż kwota oferowana przez zamawiającego. Mam obawy, że takie podejście nie poprawi kondycji branży budowlanej w Polsce.


Firmy budowlane cały czas szukają pomysłów, jak zabezpieczyć swoją przyszłość i móc się rozwijać. Jaką taktykę stosuje CEMEX?
Konsekwentnie realizujemy tę samą strategię od dwóch lat. Polega ona na tym, że nastawiamy się na wartość dostarczanych produktów, a nie ilość. Jak wielokrotnie powtarzaliśmy, nie sprzedajemy produktów za wszelką cenę. Dysponujemy na tyle szerokim spektrum propozycji i ciekawych rozwiązań, że tworzą one pełen serwis dla odbiorców. Naszą ofertę możemy nazwać sprzedażą kompleksowych rozwiązania budowlane. Sądzę, że wielu klientów dobrze zna i rozumie politykę firmy CEMEX. Wartość, na którą powołujemy się w naszej strategii wynika między innymi z tego, że podejmujemy najtrudniejsze wyzwania. Jeśli klient oczekuje, że zaproponujemy unikatowe rozwiązanie, które przyspieszy proces budowy, albo nawet pomoże w trudnej sytuacji, możemy dostarczyć skuteczne środki i produkty. Wdrażamy nowości, które ze względu na nietypowe zastosowania są promowane jako produkty specjalistyczne.
Opracowaliśmy szereg betonów o specjalnych zastosowaniach takich jak: betony dekoracyjne z grupy Deco, wypełnienia do prac ziemnych Grunton, beton o właściwościach termicznych Insularis i wiele, wiele innych. O każdej nowości staramy się informować klientów, ale najważniejsze jest, że udział tych produktów w sprzedaży stale rośnie. A to oznacza, że efektem naszej pracy jest coraz silniejsza pozycja dostawcy nowoczesnych rozwiązań budowlanych.


Każda firma zorientowana na osiągnięcie celów finansowych powinna realizować spójną politykę cenową. Obserwując rynek ma się wrażenie, że niektórzy producenci „zgadują”, jaka cena będzie odpowiednia lub ustalają ją w oparciu o ograniczony zakres czynników, co finalnie skutkuje ujemnym wynikiem finansowym.
Pracujemy nad tym, aby produkcja każdego betonu była opłacalna. To znaczy, że w żadnym wypadku nie może się odbywać poniżej założonego progu rentowności. Wszyscy odpowiedzialni za to ludzie są zobowiązani do ofertowania w taki sposób, aby proponowane ceny pokrywały koszty produkcji. Składają się na nie między innymi ceny surowców, które zgodnie z tendencjami, jakie obserwowaliśmy w minionych latach, mogą rosnąć w okresie zwiększenia zamówień. Za kosztami kryją się także płace pracowników, utrzymanie sprzętu i środków transportu, doradztwo techniczne i technolodzy, którzy pracują nad produktami specjalistycznymi.


No właśnie, przejdźmy do produktów specjalistycznych. W ofercie firmy CEMEX znajduje się m.in. beton wałowany – niezwykle popularny w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
Zgadza się. Ciekawym rozwiązaniem, które wdrażamy z coraz większym powodzeniem, jest beton wałowany stosowany na nawierzchnie dróg. Zalety nawierzchni betonowych, czyli odporność na koleinowanie czy inne uszkodzenia, jasność nawierzchni, bezpieczeństwo ze względu na większą przyczepność są powszechnie znane. W przypadku betonu wałowanego dochodzi jeszcze szybkość wykonania nawierzchni. Z reguły po dwudziestu czterech godzinach od ułożenia warstwy jezdnej droga nadaje się do użytku. Do promowania i sprzedaży tego rozwiązania powołaliśmy spółkę CEMEX Infrastruktura. Wiążemy z nią duże nadzieje, ponieważ kilka zrealizowanych przetargów w ciągu ostatniego roku, pozwala nam pozytywnie myśleć o rosnącej popularności dróg o nawierzchni betonowej.


Czy wiąże Pan również nadzieje i plany z globalną strategią wejścia na nowe rynki zbytu? Jak ocenia Pan opłacalność przedsięwzięcia?
Zacznijmy od etapu opłacalności. Produkcja betonu, kruszyw i cementu to biznes jak każdy inny. Jeśli zainwestowane pieniądze nie będą się zwracać, dalsza działalność nie ma sensu. Możemy się pochwalić, że w ciągu ostatnich lat produkcja betonu w CEMEX przynosiła zyski. Warunki rynkowe się zmieniają, ale nasz cel pozostaje taki sam, czyli utrzymanie tej tendencji. Globalna skala działania oraz dobra znajomość lokalnych rynków sprawiają, że od ponad 100 lat dostarczamy wysokiej klasy rozwiązania budowlane, obecnie w ponad 50 krajach świata. Sukces firmy wywodzi się ze swoistego podejścia do biznesu. Opiera się ono na zrównoważonym rozwoju oraz ciągłym poszukiwaniu możliwości rozwoju, czyli nowych rynków, gdzie moglibyśmy dostarczać beton i kruszywa. W przypadku betonu rozważamy uruchomienie nowych wytwórni w atrakcyjnych lokalizacjach. Z punktu widzenia biznesu kruszywowego także obserwujemy potencjał poszczególnych rynków i widzimy miejsca, gdzie warto rozwijać ten obszar w ramach CEMEX Polska. Na razie z uwagą analizujemy potencjalne kierunki poszerzania naszej bazy produkcyjnej.

 

CEMEX należy do krajowej czołówki producentów cementu, betonu towarowego i kruszyw. Korzystając z doświadczeń, wiedzy i kapitału międzynarodowego koncernu, CEMEX stosuje międzynarodowe uznane standardy produkcji i zarządzania dostarczając na rynek polski materiały budowlane najwyższej jakości. W swoich trzech zakładach cementowych, ponad czterdziestu wytwórniach betonu, ośmiu kopalniach kruszyw oraz w biurze głównym w Warszawie, firma zatrudnia blisko 1200 osób.

 

Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość
Fundacja powstała z myślą o lokalnych inicjatywach, których działania ukierunkowane są na wsparcie i kształtowanie edukacji, sportu, kultury, ekologii i szeroko rozumianych programów obywatelskich. Jej najważniejszymi filarami są organizowany raz do roku Konkurs Grantowy, w którym może wziąć udział każda organizacja działająca na terenie, gdzie firma CEMEX prowadzi swoją działalność oraz funkcjonujący od 2011 roku Program Wolontariatu Pracowniczego. Od 2009 roku wspólnie z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i jednostkami oświatowymi zrealizowano 154 wyjątkowe projekty, a kolejne 58 pomysłów zrealizowano wraz z partnerami społecznymi Wolontariusze CEMEX.


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2014

otrzymała również firma 

CEMEX Polska Sp. z o.o.

ul. Łopuszańska 38 D

02-232 Warszawa

tel. 22 571 41 00

www.cemex.pl

Projekt i wykonanie EVIONICA