Kreator
Budownictwa Roku

— 2012 —

Wojciech Jędrzejczak

dyrektor zarządzający AUTODESK Sp. z o.o.


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2012 otrzymała również firma 

AUTODESK Sp. z o.o.

Z branżą CAD/CAM związany od 20 lat. Do zespołu Autodesk dołączył w 2005 r., obejmując stanowisko BSD sales & development manager w regionie Emerging Countries. Od 2006 r. pełni funkcję dyrektora zarządzającego Autodesk w Polsce. Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz wielu kursów podyplomowych z zakresu zarządzania, w tym Technology Commercialization Assessment Workshops (University of Texas). Od lat intensywnie uprawia snowboard i windsurfing. Koneser win. 47 lat, żonaty, dwoje dzieci.

Platformę Autodesk Revit wdrożono już w kilku polskich pracowniach projektowych. Co przekonało ich właścicieli do wyboru zupełnie nowego oprogramowania?
Decyzja o wdrożeniu Autodesk Revit – platformy modelowania informacji o budynku (BIM) – jest podyktowana podobnymi względami: dążeniem do zwiększenia efektywności i przewagi nad konkurencją. Dzięki Revit wzrasta jakość projektowania, łatwiej jest sprostać wymaganiom rynku, tworzyć lepsze rozwiązania w krótszym czasie i ograniczać koszty. Pracownie, zwłaszcza wielobranżowe, szybko dostrzegają korzyści w zakresie współpracy między branżami uczestniczącymi w procesie projektowania oraz koordynacji zmian nanoszonych w projekcie. Możliwość jednoczesnej pracy na tym samym, trójwymiarowym modelu, gdy każda jego modyfikacja jest automatycznie przenoszona na wszystkie rzuty i przekroje, bardzo usprawnia komunikację w zespole, ogranicza nieporozumienia, ryzyko błędów, umożliwia także przeanalizowanie wielu opcji i wybór tej najlepszej. Projektanci są również zgodni w opinii, że Revit zmienia podejście do projektowania – pozwala tworzyć budynek, uwzględniając wszystkie jego aspekty, np. energooszczędność, ekonomikę użytkowania, komfort, jak również przyszłą utylizację lub przebudowę.
Platforma Revit jest w Polsce doceniana, mimo to widzę konieczność zwiększenia działań informacyjnych i ich popularyzacji wśród osób zarządzających firmami. Oczywiście, nie chodzi głównie o udowodnienie „doskonałości technicznej programów i BIM-u”, ale o wykazanie konkretnych, finansowych i organizacyjnych korzyści dla firm.

 

Co w praktyce oznacza możliwość modelowania informacji o budynku i jakie korzyści przynosi?
BIM zapewnia stały dostęp do wszelkich danych projektu. Umożliwia szczegółową analizę wszystkich kluczowych funkcji i właściwości fizycznych budynku w postaci cyfrowej – zanim powstanie. Korzysta na tym każda ze stron kontraktu. Projektanci mogą szybciej podejmować decyzje, eliminować błędy i wprowadzać zmiany oraz wszechstronnie analizować powstający projekt. Inwestorzy podejmują decyzje w oparciu o pełniejsze dane, a co za tym idzie – ograniczają ryzyko. Potencjalni klienci mają możliwość zobaczenia fotorealistycznych wizualizacji swojego przyszłego mieszkania czy biura. A wykonawcom łatwiej jest ustalić precyzyjny plan dostaw materiałów, koordynować prace i zapobiegać kolizji instalacji wewnętrznych.

 

Korzystanie z zupełnie nowego oprogramowania może jednak obniżać wydajność pracy projektantów.
Każda zmiana pociąga za sobą konieczność wdrożenia zespołu: dania mu czasu na poznanie nowych narzędzi i przyswojenia innego sposobu pracy. To jest zupełnie naturalne. Jednak stosunkowo szybko wydajność pracy rośnie i zaczyna przewyższać tę sprzed zmiany oprogramowania. Autodesk Revit to program łatwy w użytkowaniu, a jego działanie jest przewidywalne. Wdrożeniami zajmują się Autoryzowani Partnerzy Autodesk, którzy organizują odpowiednie szkolenia w ramach Autoryzowanych Centrów Szkoleniowych (ATC). Ponadto do Revit Architecture proponujemy dużo materiałów pomocniczych typu tutoriale czy tips & tricks; bogata biblioteka instruktarzowa jest dostępna na YouTube. Warto też zajrzeć na portal społecznościowy Autodesk, na którym są prowadzone blogi poświęcone oprogramowaniu branżowemu.

Autodesk jest laureatem prestiżowych nagród i wyróżnień. Wymieniany był w licznych rankingach m.in. przez Forbes (Best Big Companies), Business Week (50 Best Performers), Fortune (100 Fastest Growing Companies, 100 Best Companies to Work For), Fast Company (World's Most Innovative Companies). Szesnastu ostatnich laureatów Oskara za najlepsze efekty wizualne wykorzystuje rozwiązania Autodeskdo projektowania, wizualizacji i symulacji swoich pomysłów.
 

Do projektowania jakich obiektów platforma Revit/BIM może być szczególnie przydatna?
Revit jest rozwiązaniem uniwersalnym, sprawdzającym się w każdych warunkach i w każdym projekcie, bez względu na jego specyfikę i zakres – może to być dom jednorodzinny, biurowiec, czy centrum handlowe. Służy zarówno architektom, jak i konstruktorom, instalatorom czy wykonawcom, umożliwiając im realizację zadań począwszy od fazy koncepcji, przez stworzenie projektu budowlanego i fotorealistycznych wizualizacji, aż po przygotowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej. Sprawdza się w projektowaniu obiektów o minimalnym wpływie na środowisko naturalne jak np. Masdar Headquarters. Jest to pierwszy na świecie budynek z dodatnim bilansem energetycznym, który wytwarza więcej energii niż jej zużywa i ma lepsze parametry niż są wymagane do uzyskania certyfikatu LEED Platinum™. Obiekt ten, zlokalizowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, stanowi część dużo większego projektu, Masdar City, inwestycji o zerowym poziomie odpadów i zerowej emisji dwutlenku węgla.

 

Projektowanie zrównoważone coraz częściej dotyczy także polskich inwestycji.
Oczywiście. I właśnie dzięki takim rozwiązaniom jak platforma Revit projektowanie budynków bardziej energooszczędnych, w których zużywa się mniej wody i które zapewniają lepszą jakość powietrza niż przeciętnie, może być dużo prostsze. Projektanci otrzymują bowiem wielofunkcyjne narzędzie, które pozwala im przeprowadzać w świecie wirtualnym różnego rodzaju analizy, wybrać wariant optymalny pod względem środowiskowym oraz zgodny z systemami certyfikacji. Co więcej: proponowane rozwiązania można przedstawić inwestorowi w postaci modelu 3D, z dokładnymi informacjami, ułatwiając mu świadomy wybór.
Do wykonywania kompleksowej i szczegółowej analizy budynku pod względem jego wpływu na środowisko służy także oprogramowanie Autodesk Ecotect Analisys. Pozwala ono m.in. analizować nasłonecznienie, warunki termiczne czy akustyczne, a także zużycie energii, wody lub emisję dwutlenku węgla. Dodam, że firma Autodesk współpracuje z amerykańskim oddziałem Green Building Council, aby opracować technologię, która przyspieszy budowanie zgodne ze standardami LEED.

 

Jak Pana zdaniem będzie wyglądać projektowanie architektoniczne w przyszłości? 
Architektura, jak niemal każda dziedzina na świecie, jest wypadkową potrzeb i możliwości. Jeśli chodzi o potrzeby, to ruch w inwestycjach napędzają dwie pozornie sprzeczne tendencje: rozrost dużych miast, w których są oferowane miejsca pracy i dogodne warunki życia (np. Monachium z mieszanką nowoczesnej i historycznej architektury), oraz migracja sporej grupy ludzi na wieś i obrzeża miast. Na peryferiach dodatkowo powstaje coraz więcej stref przemysłowych i usługowych. To wszystko skutkuje transformacją architektury. Rola architekta – koordynatora w tych przypadkach – jest więc nie do przecenienia, i będzie rosła. Natomiast odnośnie możliwości: wydatki na cele związane ze spełnieniem potrzeb mieszkaniowych już teraz wynoszą min. 20% dochodów przeciętnego gospodarstwa domowego. A ponieważ nikt nie chce słono płacić za mieszkanie w niekomfortowych warunkach, przewiduję, że inwestorzy częściej będą wymagać zarówno dokładnego określenia kosztów budowy i eksploatacji obiektu, jak i zaprezentowania różnych jego wariantów w postaci parametrycznie spójnego, wirtualnego modelu inwestycji. Nie przypadkiem większość z nas narzeka nie na architekturę budynku, ale na standard mieszkania w nim z powodu złej wentylacji, hałasu czy niefunkcjonalnych wnętrz. I tutaj jest wielka rola BIM, a ja wieszczę powstanie nowej specjalności zawodowej – architekta komfortu.

 


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2012

otrzymała również firma

Autodesk Sp. z o.o.

ul. Wołoska 9

02-583 Warszawa

infolinia 0 800 400 112

www.autodesk.pl

Projekt i wykonanie EVIONICA