Kreator
Budownictwa Roku

— 2012 —

Przemysław Rasz

prezes zarządu i dyrektor generalny ICOPAL S.A. Polska


Z przemysłem budowlanym związany od 25 lat. Odpowiada za działalność Grupy Icopal S.A. Polska, członka największego na świecie koncernu bitumicznych pokryć dachowych; jest też dyrektorem zarządzającym regionem wschodnim Grupy Icopal. Absolwent Politechniki Poznańskiej oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz w Oxfordzie w Anglii. Przewodniczący Komitetu Budownictwa Krajowej Izby Gospodarczej, członek Rady Wyrobów Budowlanych przy Głównym Inspektorze Nadzoru Budowlanego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Bitumicznych Zabezpieczeń. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju budownictwa i gospodarki narodowej.

Państwa oferta ma dwie istotne cechy: kompleksowość oraz specjalizacja. Czy takie są obecnie tendencje na rynku?
Dziś, nie tylko w naszej branży, ale i w całym budownictwie, można zaobserwować dwa trendy. Pierwszy, dominujący, to standaryzacja, uproszczenia i obniżanie ceny produktów dzięki oszczędnościom na surowcach, wysokiej wydajności, taniej sile roboczej oraz recepturom minimalizującym koszty technologiczne. Firmy mogą wówczas sprostać oczekiwaniom Klientów skoncentrowanych głównie na cenie i jak najniższych kosztach inwestycji. Równolegle rozwija się trend tzw. rynku produktów przetworzonych, które powstają w oparciu o zaawansowane technologie, ma on jednak znacznie mniejszy udział w całości sprzedaży. Grupa Icopal wybrała drugą ścieżkę rozwoju.
Ponieważ w produkcji wyrobów z papy dokonał się ogromny postęp, nastąpiła specjalizacja, nasza oferta jest technologicznie zaawansowana i wysoce specjalistyczna, a jednocześnie kompleksowa i multiproduktowa. Obejmuje system dozoru jakościowego oraz wykonawczego. Oferujemy nie tylko duży wybór pokryć z papy i gontów bitumicznych, ale też wysoko wyspecjalizowane masy i lakiery bitumiczne, kominy prefabrykowane, klapy dymowe i świetliki dachowe oraz płyty termo-hydroizolacyjne. Przygotowujemy zestawy produktów, których właściwości użytkowe stanowią spójną technologicznie całość. Tworzą one kompletne systemy ochrony np. podziemnych części budynków lub dachów, którym zapewniają odpowiednią odporność ogniową czy wentylację.

Wyróżnienia przyznane firmie to m.in. Wielki Złoty Medal MTP i tytuł Najlepszy z Najlepszych za produkcję osiągającą światowe standardy (2004 r.), Złota Kielnia z Medalem 50-lecia „Profilów” (2010 r.), godło Złoty Kask za nową technologię Zakład Poprzeczny Icopal w papach typu Szybki Syntan SBS (2011 r.), Zielone Certyfikaty ITB dla Technologii Szybki Profil SBS, Szybki Syntan SBS oraz Silver Primer Szybki Lakier SBS (2012 r.).


W jaki sposób działalność i oferta firmy Icopal wpisują się w modne dziś hasła zrównoważonego rozwoju?
Zarówno jako prezes Icopal S.A., jak i przewodniczący Komitetu Budownictwa Krajowej Izby Gospodarczej, jestem zwolennikiem zrównoważonego budownictwa. Można się zastanawiać nad kosztami takiej filozofii budowania, ale trzeba pamiętać, że kierunek ten jest nieunikniony ze względu na szybkie tempo zmian na świecie oraz postępujący proces globalizacji.
Przykładem prekursorskich, proekologicznych działań grupy niech będzie inicjatywa Icopal Holandia – oddział ten jako pierwszy na świecie stworzył pełny recykling wyrobów z papy usuwanych ze starych dachów. Produkty te do tej pory nie podlegały profesjonalnej utylizacji. Icopal jest też pierwszym na świecie producentem stosującym na papach wierzchniego krycia posypkę, która wchodzi w reakcję chemiczną z atmosferą i redukuje szkodliwe dla zdrowia tlenki azotu NOx. Co więcej: sposób aplikacji naszych nowych pap profilowanych i syntanowych pozwala ograniczyć zużycie gazu nawet o 70%, natomiast trwałość wyrobów z papy sięga 40 lat, gdy są użyte do krycia dachów, albo równa jest żywotności budynku, jeśli zastosuje się je do hydroizolacji jego podziemnych części. Nasze produkty, choć są ropopochodne, wykonujemy w taki sposób, aby zminimalizować ich wpływ na środowisko, dbamy o mniejsze zużycie surowców. Zakład Icopal w Zduńskiej Woli od wielu lat działa w oparciu o System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Co roku publikujemy raport środowiskowy, w którym opisujemy wdrażane działania proekologiczne. Nasze najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie to uzyskanie deklaracji środowiskowych drugiego stopnia oraz znaku ITB EKO do oznaczenia systemów pokryć papowych Szybki Profil SBS i Szybki Syntan SBS oraz aluminiowego lakieru do konserwacji pokryć Silver Primer Szybki Lakier SBS. Wspomniane systemy umożliwiają znaczne zredukowanie czasu aplikacji wyrobów z papy i w efekcie obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery nawet o 70%.

Innowacyjność jest zatem wpisana w strategię firmy. Jakiego rewolucyjnego rozwiązania możemy się teraz spodziewać?
Rewolucja to wielkie słowo, dlatego nacisk położyłbym raczej na rzetelność, uczciwość i jakość – taka jest i będzie oferta Icopal S.A. Bez wątpienia nadal będziemy rozwijać systemy zabezpieczania podziemnych części budowli oraz wszystkich rodzajów dachów płaskich, w tym tych z wymaganą odpornością ogniową. Będziemy też świadczyć kompleksowe usługi hydroizolacyjne w odniesieniu do wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych. Chcemy udoskonalać nowe produkty, np. unikatowy na rynku lakier aluminiowy, który eliminuje około 70% szkodliwego dla pokryć papowych promieniowania UV. W 2012 r. planujemy również wdrożyć nowość –rolowaną dachówkę Icopal 3D –jako trwałą, żywotną, a zarazem tanią alternatywę innych rodzajów pokryć dachów skośnych, zarówno nowych, jak i poddawanych renowacji.

Jak Pan widzi przyszłość rynku hydroizolacji?
Myślę, że w bliższej i nieco dalszej przyszłości rynek hydroizolacji będzie ewoluował w kierunku prostoty, szybkości i łatwości montażu. Dostawa na budowę zarówno termoizolacji, jak i hydroizolacji będzie się odbywać „z jednej ręki”. Bardzo ważne staną się korelacje ze środowiskiem, zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Już teraz, w laboratoriach badawczych, trwają prace zmierzające w kierunku umożliwienia pozyskiwania energii z fotoogniw i paneli solarnych połączonych z hydroizolacją. Prace te będą zintensyfikowane. Z drugiej strony należy się spodziewać kontynuacji mniej ambitnych działań skoncentrowanych na poszukiwaniu rozwiązań konkurencyjnych cenowo, a więc najtańszych, choć nie zawsze najlepszych.

Zdaniem wielu osób z branży nasze prawo budowlane pilnie wymaga wielu zmian. Jakie działania w tej kwestii są podejmowane przez Krajową Izbę Gospodarczą?
Krajowa Izba Gospodarcza, a konkretnie Komitet Budownictwa, reprezentuje kilkanaście samorządowych jednostek branży budowlanej. Na co dzień współpracujemy z instytutami budowlanymi takimi jak ITB czy IBDiM w imieniu pracodawców i uczestników rynku budowlanego. Współpracujemy też z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego. Jesteśmy zaangażowani w prace nad kodeksem budowlanym, zmieniającym generalia prawa budowlanego, oraz w prace nad ustawą o zamówieniach publicznych. Ale zmiany w prawie to procesy długotrwałe, wymagające konsultacji branżowych i resortowych.
Ze wstępnych założeń do projektu ustawy kodeks budowlany wynika, że ma ona odnosić się wyłącznie do spraw związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych. Proces budowlany ma być uregulowany od początku do końca: od określenia lokalizacji obiektu do zakończenia wszelkich robót budowlanych. Nowe przepisy mają też znacząco ograniczyć liczbę sytuacji, w których wymaga się uzyskania pozwolenia na budowę. Pozwolenie będzie obowiązkowe jedynie przy poważniejszych inwestycjach, w pozostałych przypadkach wystarczy, że wykonywanie robót budowlanych zostanie zgłoszone w odpowiedni sposób przed ich rozpoczęciem. To tylko niektóre z planowanych ustaleń kodeksu budowlanego.

Projekt i wykonanie EVIONICA