Kreator
Budownictwa Roku

— 2013 —

Wojciech Jędrzejczak

dyrektor zarządzający AUTODESK Sp. z o.o.

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2013 otrzymała również firma 
Autodesk Sp. z o.o.

Z branżą CAD/CAM związany od ponad 20 lat. Do zespołu Autodesk dołączył w 2005 r., obejmując stanowisko BSD sales & development manager w regionie Emerging Countries. Od 2006 r. pełni funkcję dyrektora zarządzającego Autodesk w Polsce. Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz wielu kursów podyplomowych z zakresu zarządzania, w tym Technology Commercialization Assessment Workshops (University of Texas). Od lat uprawia snowboard i windsurfing. Koneser win. 48 lat, żonaty, dwoje dzieci.

W marcu tego roku wprowadzili Państwo nową wersję pakietu Autodesk Building Design Suite 2014. Co go wyróżnia od poprzednich wersji?
Autodesk na bieżąco udoskonala i zwiększa możliwości oferowanych rozwiązań. Najnowsza wersja pakietu Autodesk Building Design Suite, dedykowana specjalistom z branży architektoniczno-budowlanej, rozszerza funkcjonalność narzędzi do modelowania informacji o budynku (BIM), przeprowadzania analiz i symulacji oraz potencjał chmury. Ogromną nowością w tym roku było wprowadzenie nowego narzędzia Autodesk ReCap umożliwiającego włączanie skanów laserowych i fotografii cyfrowych fizycznie istniejących obiektów do projektów 3D. Zamiast rozpoczynać pracę od zera, dzięki Autodesk ReCap, możliwe jest uzupełnianie, modyfikowanie, weryfikowanie i dokumentowanie procesu projektowego w kontekście otoczenia.


Co dają aplikacje oparte o przetwarzanie w chmurze (cloud computing)? Jaka jest oferta Autodesk w tym zakresie?
Aplikacje oparte o przetwarzanie w chmurze to rozwiązania nowej generacji wyróżniające się szybkością wdrożenia, łatwością użytkowania oraz natychmiastowym i bezpiecznym dostępem praktycznie z każdego urządzenia przenośnego lub przeglądarki internetowej. Podstawowa zaleta chmury to elastyczność dostępu do wymaganych funkcji oprogramowania bez konieczności instalowania na komputerze jednego programu lub wielu różnych programów. Dodatkowo, ilość osób pracujących w chmurze jest skalowalna w zależności od potrzeb projektu. Jeśli chodzi o branżę budowlaną, rozwiązaniem dedykowanym dla tego sektora jest Autodesk BIM 360, który umożliwia dostęp do informacji o projekcie budowlanym w dowolnym miejscu i czasie. Zapewnia współpracę architektów, inżynierów, wykonawców i właścicieli w czasie rzeczywistym, a także możliwość zarządzania danymi nawet bezpośrednio z placu budowy. Dzięki tej aplikacji możliwe jest przeprowadzanie realistycznych wizualizacji czy licznych analiz statycznych budynku. Ciekawa jest również najnowsza funkcjonalność chmury – Autodesk BIM 360 Glue, pozwalająca na przeprowadzenie analizy spójności projektów wielu branż i wykrycie ich ewentualnych kolizji.

Zajmują Państwo wiodącą pozycję na rynku oprogramowania do projektowania. Co jest podstawą sukcesu?
Odpowiadając w jednym zdaniu: umiejętność zarówno do słuchania bieżących uwag naszych klientów, jak i aktywne, strategiczne rozwijanie kierunków przyszłościowych. Autodesk stale udoskonala i rozbudowuje swoją ofertę, dostosowując ją do wymogów rynku, oczekiwań klientów i postępu technologicznego. Wyznacza trendy, które stają się standardem w zakresie projektowania w poszczególnych branżach. Od lat siłą Autodesk jest także szerokie portfolio innowacyjnych produktów dla każdego uczestnika procesu projektowego różnych specjalności. Narzędzia te są kompatybilne ze sobą, co w znaczący sposób usprawnia komunikację i aktualizację danych.

Jak wygląda adaptacja BIM na świecie i w Polsce? Czy ta koncepcja przyjęła się także w innych branżach poza architekturą i budownictwem?
Znaczenie BIM i jego adaptacja na świecie od kilku już lat znacznie wzrastają. Na BIM przechodzą międzynarodowe biura architektoniczne i projektowe, które wykorzystują tę koncepcję do tworzenia innowacyjnych, niepowtarzalnych budynków i obiektów, takich jak Freedom Tower, Masdar Headquarters czy stadion Cracovii. Równocześnie pociąga to za sobą inwestycje w BIM tysięcy małych i średnich firm, które owocnie współpracują jako podwykonawcy w większych realizacjach. Wyniki raportu Smart Market, opublikowanego w Stanach Zjednoczonych przez McGraw Hill Construction, wskazują, że w Ameryce wskaźnik adaptacji BIM wynosi blisko 50%, w Europie Zachodniej z kolei powyżej 35% (raport McGraw Hill Construction, 2010). Decyzja o wdrożeniu BIM traktowana jest bowiem jako zasadniczy element budowania przewagi konkurencyjnej. W Polsce widać wyraźny wzrost zastosowania modelowania informacji o budynku i co więcej jestem przekonany, że proces ten jest nieodwracalny. Obecnie BIM obejmuje szeroki zakres projektów architektoniczno-budowlanych, adaptuje się również w infrastrukturze. Sukcesy i pozytywne doświadczenia branży architektoniczno-budowlanej sprawiły, że jest to proces naturalny i nieodwracalny. Badania (SmartMarket Report, McGraw Hill Construction, 2012) przeprowadzone na zalecenie Autodesk wśród amerykańskich firm działających w sektorze infrastruktury wskazują na wyraźny wzrost zastosowania BIM w ostatnich dwóch latach w tym obszarze. Blisko połowa badanych (46%) wykorzystuje obecnie BIM do projektów infrastrukturalnych. Dwa lata wcześniej tylko 27% respondentów przyznało się do korzystania z tego systemu. Widać zatem wyraźną dynamikę wzrostu. Aż 89% przepytanych deklaruje, że czerpie korzyści z BIM. Główne atuty to zredukowanie liczby konfliktów i zmian na etapie realizacji (58%), poprawa jakości projektu (48%), a także niższe ryzyko projektu oraz większa przewidywalność jego wyników (60%). Z kolei 67% badanych użytkowników pozytywnie ocenia zwrot kosztów z wdrożenia BIM.

Czy projekty budynków tworzone w oparciu o cyfrowe modele BIM spotykają się z aprobatą deweloperów?
Pomimo że platforma Autodesk Revit jest w Polsce doceniana, nadal widzę konieczność działań budujących świadomość BIM wśród osób zarządzających firmami wykonawczymi i deweloperskimi. Przy czym nie chodzi tylko o udowodnienie „doskonałości technicznej naszych rozwiązań i koncepcji BIM”, ale o wykazanie konkretnych – finansowych i organizacyjnych – korzyści. W tym celu w różnych miastach Polski przeprowadzamy edukacyjne spotkania biznesowe dla firm deweloperskich, aby na określonych przykładach wskazać te elementy w całym procesie powstawania inwestycji, które są istotne z ich punktu widzenia, czyli – jak korzystając z jednego cyfrowego modelu BIM skrócić czas realizacji inwestycji, jak na bieżąco kontrolować jakość całego projektu wraz z kosztami i harmonogramem, jak wygląda koordynacja międzybranżowa i odpowiedzialność – deweloper czy architekt, jaki jest zwrot z inwestycji w projekty wykonane zgodnie z koncepcją BIM.

Od dwóch lat działa w Polsce Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Na czym polega? Kto może wziąć w nim udział?
Program Certyfikacji Autodesk to bardzo ciekawa inicjatywa prowadzona przez KnowledgePoint, skierowana do wszystkich użytkowników rozwiązań Autodesk, a więc projektantów, konstruktorów, inżynierów, architektów, twórców animacji, grafików, specjalistów CAD, a także studentów i wykładowców. Celem programu jest możliwość poświadczenia swoich kompetencji międzynarodowym certyfi katem z rozwiązań Autodesk, takich jak: AutoCAD, Autodesk Inventor, AutoCAD Civil 3D, Autodesk Revit Architecture, Autodesk Maya oraz Autodesk 3ds Max Design. Jednakże otrzymany certyfikat to nie wszystko. Korzyści są dużo większe i to zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, a także użytkowników indywidualnych. Dla tych pierwszych to przede wszystkim zatrudnianie wykwalifikowanej kadry z potwierdzonymi kompetencjami, która przez to może stać się istotnym elementem strategii rozwoju i budowania przewagi rynkowej firmy. To potwierdzenie umiejętności i zaangażowania członków zespołu oraz dowód zwrotu inwestycji w zaawansowane oprogramowanie i szkolenia dla pracowników. Certyfikowani pracownicy przyczyniają się także do kreowania wizerunku. To ważny wyznacznik również dla klientów, którzy często decydują o jej wyborze. Z kolei korzyści, jakie certyfikacja daje użytkownikom indywidualnym, to przede wszystkim wzrost motywacji oraz element wyróżniający – potwierdzający wysokie kwalifikacje oraz budujący przewagę na konkurencyjnym rynku pracy.

 


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2013

otrzymała również firma 

Autodesk Sp. z o.o.

ul. Wołoska 9

02-583 Warszawa

infolinia 800 800 230

www.autodesk.pl

Projekt i wykonanie EVIONICA