Szlakiem innowacji na Transport Research Arena 2016

Najważniejsze transportowe wydarzenie w skali Europy, a w programie czterodniowa opowieść o najnowszych trendach, projektach, innowacjach w dziedzinie transportu. O tym, jak będą wyglądały drogi przyszłości, jak zmienia się infrastruktura drogowa, jakie są potrzeby rynkowe i oczekiwania inwestorów oraz o największych „mobilnych” wyzwaniach Europy jutra. W dniach 18-21 kwietnia na Stadionie Narodowym odbyła się VI Europejska Konferencja Transport Research Arena (TRA 2016). Udział w tym międzynarodowym wydarzeniu wziął Dział Badań i Rozwoju Mostostalu Warszawa. Nasi inżynierowie zaprezentowali technologię budowy mostów z kompozytów FRP, która została wykorzystana do budowy pierwszego innowacyjnego mostu z kompozytów w Błażowej na Podkarpaciu.

Na PGE Narodowym właśnie zakończyła się szósta edycja międzynarodowej konferencji Transport Research Arena 2016, czyli jedno z najważniejszych wydarzeń branży transportowej w europejskim kalendarzu. W tym roku spotkanie odbyło się pod hasłem: Innowacyjne rozwiązania dla mobilności jutra. W dniach 18-21 kwietnia br. na stadionie w Warszawie zgromadzili się naukowcy, przedsiębiorcy oraz decydenci polityczni, tworząc międzynarodowe forum współpracy, oraz zacieśniając wymianę wiedzy pomiędzy światem nauki i biznesu.

Udział w spotkaniu wzięli Komisarz Komisji Europejskiej ds. Transportu Violeta Bulc, szef Federalnej Administracji Autostrad USA Gregory Nadeau, a także decydenci polskiej sceny politycznej: wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki, wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński oraz wiceministrowie infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński i Piotr Stomma.

Celem konferencji jest omówienie warunków rozwoju wszystkich gałęzi transportu, potencjału innowacji i oferowanych możliwości, a także korzyści płynących ze współpracy sektora prywatnego i publicznego. Konferencja obejmuje w szerokim ujęciu zagadnienia dotyczące infrastruktury transportowej, mobilności, pojazdów drogowych, konstrukcji drogowych, a także polityki zrównoważonego rozwoju. W trakcie poszczególnych sesji prezentowane są najnowsze rozwiązania technologiczne, wyniki badań w dziedzinie infrastruktury i transportu, a także doświadczenia z wdrożenia innowacyjnych projektów. W tym roku po raz pierwszy dyskusją została objęta również logistyka.

Budownictwo drogowe stawia przed nami wiele wyzwań. Społeczeństwa stają się coraz bardziej mobilne, rośnie więc rola transportu i wymagania w zakresie stosowanych rozwiązań technologicznych. Infrastruktura drogowa w Polsce będzie się w najbliższych latach intensywnie rozwijać i chcemy mieć wpływ na to, w jakim kierunku będzie zmierzać rynek. Mostostal Warszawa bacznie obserwuje sytuację, ale jako firma innowacyjna również rzucamy wyzwania branży. Za nami stoją lata działalności badawczo-rozwojowej, a nasz ostatni innowacyjny projekt – most kompozytowy, który postawiliśmy na Podkarpaciu – jest dowodem na to, że ten trud nie poszedł na marne. I mogliśmy to pokazać zarówno międzynarodowemu jak i krajowemu środowisku ekspertów podczas jednej kluczowych konferencji w dziedzinie transportu – powiedział Andrzej Goławski, Prezes Zarządu Mostostal Warszawa.

Wydarzeniu towarzyszyły targi wystawców z całego świata, które sprzyjały rozmowom naukowo-biznesowym. Instytucje publiczne i prywatne, instytuty naukowe, jednostki badawcze oraz przedsiębiorstwa prezentowały swoje osiągnięcia i działania w poszczególnych obszarach tematycznych konferencji. Swoją ekspercką wiedzą w dziedzinie innowacji drogowych dzielili się inżynierowie Działu Badań i Rozwoju Mostostalu Warszawa Juliusz Żach i Lech Własak oraz Piotr Świeżewski. Uczestnicy konferencji mogli z nimi porozmawiać m.in. o zastosowaniu materiałów kompozytowych w konstrukcji mostowej. Zaprezentowaliśmy również prototyp belki z włókien szklano-węglowych, która posłużyła jako surowiec konstrukcyjny pierwszego polskiego mostu wykonanego z kompozytów.

W polskim drogownictwie nie stosuje się materiałów kompozytowych na szeroką skalę. Podobnie jak na świecie dominującym budulcem takich obiektów jak chociażby mosty drogowe jest stal. Jednak kompozyt węglowo-szklany, który wykorzystaliśmy do produkcji belek konstrukcyjnych mostu w Błażowej posiada znacznie lepsze właściwości od tradycyjnych materiałów. Jest trwały, lekki i wytrzymały, bardziej odporny na korozję, a dzięki temu w perspektywie czasu koszty jego utrzymania są mniejsze. Ponadto gotowe elementy są łatwe i szybkie w montażu. Prace nad tym projektem nie powiodłyby się, gdyby nie nasza współpraca z jednostkami naukowymi. W przypadku innowacyjnych projektów trzeba zsynchronizować pracę dwóch odmiennych światów i posiadać odpowiednie umiejętności aby doprowadzić od fazy pomysłu, przez badania laboratoryjne do końcowego, gotowego do użycia w praktyce produktu – powiedział Juliusz Żach, Kierownik Działu Badań i Rozwoju Mostostalu Warszawa.

Konferencja TRA odbywa się w cyklu dwuletnim z inicjatywy Komisji Europejskiej we współpracy z europejską Konferencją Dyrektorów Dróg (CEDR) oraz z europejskimi platformami technologicznymi (w tym: drogową – ERTRAC*, kolejową – ERRAC**, wodną – WATEBORNE TP i logistyczną – ALICE***). Każdorazowa gromadzi specjalistyczne grono ponad 2 000 osób. Wsparcie merytoryczne wydarzeniu zapewnia Forum Europejskich Drogowych Instytutów Badawczych (FERHL). Za organizację tegorocznego spotkania odpowiadał Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

 

*ERTRAC – European Road Transport Research Advisory Council
**ERRAC – EuropeanRoad Railway ResearchAdvisory Council 
***ALICE – Alliance for Logistics Innovations through Collaboration 

 

źródło: www.mostostal.waw.pl

 

 

Projekt i wykonanie EVIONICA