Mostostal Warszawa na konferencji Budownictwo Jutra

 

“Miejski Budynek Jutra 2030” – autorski projekt Działu Badań i Rozwoju Mostostalu Warszawa został zaprezentowany podczas konferencji “Budownictwo Jutra”, która odbyła się w grudniu w Warszawie.

Podczas konferencji dyskutowano na temat przyszłość branży budowlanej na przykładzie dwóch głównych zagadnień: budownictwo drewniane - budownictwo energooszczędne, zaprezentowano również „Miejski Budynek Jutra 2030” projekt badawczy, którego jednym z efektów jest wybudowany na warszawskim Żoliborzu innowacyjny budynek wielorodzinny. Zastosowane w nim rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i instalacyjne spowodowały że, wyróżnia go wysoka energooszczędność, dbałość o środowisko, niewielkie użycie surowców naturalnych jak również wysoki komfort dla mieszkańców.

Na konferencji, Mostostal Warszawa reprezentował Juliusz Żach, Kierownik Działu Badań i Rozwoju, który przedstawił “Miejski Budynek Jutra 2030” jako przykład nowoczesnego budownictwa miejskiego zrealizowanego w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Z kolei partner projektu, dr inż. Leszek Dulak z Politechniki Śląskiej, przeprowadził ocenę właściwości akustycznych i zaprezentował  zakres badań stanowiskowych wykonanych w obiekcie oraz wyniki pomiarów izolacyjności.

- Projekt “Miejski Budynek Jutra” 2030 cechuje holistyczne podejście do poprawy właściwości technicznych i użytkowych budynków. Zależało nam na optymalizacji procesu projektowania budynku oraz udoskonaleniu istniejących koncepcji wykorzystania energii odnawialnej, ograniczeniu zużycia wody pitnej i funkcjonowania systemu sterowania energią w budynkach wielorodzinnych. Główny celem projektu była poprawa właściwości budownictwa wielorodzinnego, co oznacza podniesienie jakości życia mieszkańców oraz wymierne zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. W budynku demonstracyjnym na Żoliborzu zastosowaliśmy m.in. instalację próżniowych kolektorów słonecznych współpracującą z węzłem ciepłowniczym, układ gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych, fasadowe elementy zacieniające na elewacji ograniczające przegrzewania pomieszczeń latem, czy też zoptymalizowaną konstrukcję przegród, zapewniających bardzo dobre właściwości termoizolacyjne i akustyczne.”  – powiedział podczas konferencji Juliusz Żach.

 

źródło: www.mostostal.waw.pl

 

 

Projekt i wykonanie EVIONICA