Nowe Prawo budowlane w procesie inwestycyjnym - wypowiedź Macieja Nawrota z Iniekcji Krystalicznej®

Nowelizacja Prawa budowlanego, która weszła w życie 19 września 2020 r., ma przede wszystkim przyspieszyć i uprościć procedury inwestycyjno-budowlane. Wprowadzony został katalog inwestycji przeprowadzanych na podstawie pozwolenia, zgłoszenia oraz bez żadnych formalności, jak np.: biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, paczkomaty do wysokości do 3 m.

Zmiany obejmują podział projektu budowlanego na 3 części: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny. Z tym że wyznaczono roczny okres przejściowy dla dokumentacji sporządzonej według starych zasad. Ułatwione zostało przyłączanie nowych inwestycji do sieci gazowych, elektroenergetycznych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Określono graniczny, 5-letni termin dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i o pozwoleniu na użytkowanie. Wprowadzono także możliwość legalizacji ponaddwudziestoletnich samowoli budowlanych.

Wypowiedź Macieja Nawrota, współwłaściciela Iniekcji Krystalicznej® została zamieszczona w Inżynierze Budownictwa, wydanie 7/8.2021.

 

Projekt i wykonanie EVIONICA