O cyfryzacji w budownictwie wypowiada się Wojciech Homik z firmy Layher

Cyfryzacja niesie za sobą ogromny potencjał redukcji kosztów przy jednoczesnej optymalizacji planowania projektu. Cyfrowa przyszłość planowania w Layher nazywa się „SIM” – Scafloding Information Modeling. Jest to autorski pakiet Layplan SUITE – 5 programów stworzonych do projektowania, planowania, wizualizacji, weryfikacji statycznej konstrukcji oraz opracowania list materiałowych. Narzędzia cyfrowe Layher oznaczają wysoki stopień pewności planowania oraz mniej czasu i materiału potrzebnego do realizacji projektu. Ma to bezpośrednie przełożenie na efektywność ekonomiczną. Podczas projektowania jesteśmy w stanie sprawdzić kolizje rusztowania z istniejącą konstrukcją, jak również zaplanować drogi ewakuacyjne, ocenić bezpieczeństwo podczas pracy i wymagania dotyczące miejsca.

Nasze oprogramowanie umożliwia dostęp do BIM. Współpraca z nami zapewnia stały rozwój oprogramowania, aby każdy użytkownik miał dostęp do najnowszych, innowacyjnych rozwiązań Layher.


Wypowiedź Wojciecha Homik, dyrektora generalnego Layher sp. z o.o. została zamieszczona w Inżynierze Budownictwa, wydanie 5/2021.

 

Projekt i wykonanie EVIONICA