Kreator Budownictwa Roku

Efektywne zarządzanie, przewodzenie projektom, wdrażanie nowych technologii jest niełatwym zadaniem. Mając na uwadze pracę wykonywaną przez osoby kierujące przedsiębiorstwem, a także sukcesywne współdziałanie całego organu firmowego w 2011 roku Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa opracowało projekt Kreatorzy Budownictwa. W jego ramach przyznane są tytuły Kreator Budownictwa Roku wśród branży budowlanej. Podczas oficjalnej gali każdy z laureatów otrzymuje certyfikat i jego prezentacja ukazuje się w publikacji pt. "Kreatorzy Budownictwa".

W 2016 r. została zmieniona nazwa projektu i publikacji na Kreator Budownictwa Roku.

Tytułem Kreator Budownictwa Roku Wydawnictwo pragnie promować dobre praktyki, etyczne zachowania, ale także inspirować i motywować do dalszych działań.

 

Patron projektu

 

Projekt i wykonanie EVIONICA