Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Organizator projektu

Wydawnictwo Polskiej
Izby Inżynierów
Budownictwa Sp. z o.o.

ul. Kopernika 36/40,
lok. 110
00-924 Warszawa

tel. 22 551 56 00
faks 22 551 56 01

KRS 0000192270 (Sad Rejonowy
dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS)
NIP 525-22-90-483,
kapitał zakładowy 150 000 zł

Napisz do nas
* pole obowiązkowe

Gdzie jesteśmy?

 
Projekt i wykonanie EVIONICA