Ubezpieczenie pracowników w branży budowlanej

O maksymalizacji ochrony prowadzonej działalności w rozmowie z Kamilem Barą, dyrektorem ds. ubezpieczeń odpowiedzialności STU ERGO Hestia

 

Jak wygląda branża budowlana w kontekście ubezpieczeń?

Branża budowlana, a ściślej przedsiębiorstwa budowlane, na tle innych branż są dobrze ubezpieczone. Wynika to z dwóch głównych przyczyn. Pierwszą z nich jest wysoka świadomość przedsiębiorców prowadzących od wielu już lat firmy budowlane. Właściciele chętnie decydują się na scedowanie na ubezpieczycieli części ryzyk związanych z ich działalnością. Widzą w tym korzyść dla siebie, ponieważ odcięcie się od zagrożeń, które w branży budowlanej mogą dotknąć szeregu obszarów, jest finansowo uzasadnione. Drugą ważną przyczyną są wymagania stawiane im przez inwestorów. Inwestorzy zamawiając usługi w firmach budowlanych oczekują, że przedsiębiorca będzie odpowiednio zabezpieczony na wypadek zdarzeń, które mogą mieć miejsce podczas prowadzenia prac i po ich zakończeniu. Na tej podstawie mogę śmiało powiedzieć, że branża budowlana, w porównaniu do innych gałęzi gospodarki, szeroko stosuje ubezpieczenia jako zabezpieczenie swoich aktywów. Przedsiębiorstwa budowlane poświęcają tematom ubezpieczeń stosunkowo dużo uwagi.

Branża budowlana to także dziesiątki tysięcy specjalistów: inżynierów i architektów, którzy wykonują niezależne zawody, czy oni ubezpieczają się od ryzyk związanych z ich odpowiedzialnością?

Specyfika wykonywanego przez inżynierów i architektów zawodu niesie za sobą wysoki poziom skomplikowania wykonywanych czynności i odpowiedzialności. W związku z tym ustawodawca ponad dziesięć lat temu zdecydował, że osoby, które wykonują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, powinny posiadać ubezpieczenie swojego ryzyka zawodowego. Wymóg indywidualnego ubezpieczenia spowodował, że każdy inżynier i architekt ma taką polisę. Warto jednak zwrócić uwagę, że nie każda polisa indywidualna, rzeczywiście odpowiada ryzykom, jakie niesie działalność konkretnego inżyniera. Zawodowcy uspokojeni przez fakt, że wypełniają swój obowiązek, nierzadko zapominają o dobrym zabezpieczeniu swoich działań w kontekście ryzyk indywidualnych. To jest duże pole do popisu dla ubezpieczycieli i dla doradców ubezpieczeniowych.

Czy samozatrudnionych specjalistów czeka ta sama droga, którą wcześniej przeszły przedsiębiorstwa budowlane, od minimalnego wymaganego zabezpieczenia po maksymalizację ochrony ubezpieczeniowej?

Zdecydowanie, znajdujemy się właśnie w takim momencie. Warto, aby inżynierowie spojrzeli na swoje ryzyko z większą uwagą i nie opierali się tylko na tym, czego wymaga od nich prawo. Istotne jest, aby zwrócili uwagę na to, w jakim otoczeniu pracują. Majątek, na którym wykonują prace, niejednokrotnie przekracza wymienione w ustawie kwoty. Często jest więcej wart niż wymagane ustawowo – jako limit polisy – 50 000 euro. Z doświadczenia wiemy, że nietrudno, aby w przypadku błędu w toku wykonywania prac przez inżyniera czy architekta, końcowe straty przekroczyły wspomnianą kwotę. Wówczas warto móc posłużyć się polisą dobrowolną, która zabezpieczy inżyniera przed koniecznością pokrywania strat z własnej kieszeni. Specjaliści budowlani powinni w tym zakresie zwrócić uwagę, jak w sprawach ubezpieczeń zachowują się przedsiębiorstwa budowlane i inwestorzy. Pomimo dużo większych własnych możliwości finansowych szukają zabezpieczeń w postaci ubezpieczenia. Szczególnie duże firmy przeszły na dużo wyższy poziom sum ubezpieczeń swojej odpowiedzialności cywilnej, które liczone są w dziesiątkach milionów złotych. Warto, aby szczególnie ci, którzy są obecni na rynku na warunkach samozatrudnienia, dbali o własne zabezpieczenie. Mogą to zrobić poprzez wykup dodatkowych ubezpieczeń, które z punktu widzenia portfela inżyniera nie są szczególnie wysokie. Kwoty składek oscylują w granicach 300 - 400 złotych rocznie, a pozwalają uzyskać wysoką dodatkową sumę gwarancyjną, która zabezpieczy ubezpieczonego na wypadek skutków błędów w wykonywaniu zawodu.

*Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia majątkowe oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive. Prezesem Spółek Grupy jest Piotr M. Śliwicki.
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA powstało 27 lat temu i w warunkach wolnorynkowej gospodarki rozwinęło się do jednego z trzech największych towarzystw ubezpieczeń w Polsce. ERGO Hestia wielokrotnie wyznaczała kierunki rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego i zdobywała uznanie klientów oraz partnerów biznesowych dzięki innowacyjności i wysokiej jakości likwidacji szkód. Grupie zaufało 2,73 miliony klientów indywidualnych oraz firm reprezentujących mały i średni biznes, a także największe korporacje. Ubezpieczamy co drugą firmę z setki największych w Polsce. W 2017 roku pomogliśmy w ponad 700 tysiącach szkód. Głównym akcjonariuszem Spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO Versicherungsgruppe AG, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

 

źródło: materiały prasowe

 

 

Projekt i wykonanie EVIONICA